Europejskie Siły Żandarmerii (EGF) przyjęły wniosek Polski o nadanie Żandarmerii Wojskowej statusu pełnego członkostwa w tej organizacji; stanie się to prawdopodobnie w przyszłym roku - poinformował w piątek rzecznik ŻW ppłk Marcin Wiącek.

W czwartek w Madrycie zakończyło się posiedzenie Międzyresortowego Komitetu Wysokiego Szczebla (CIMIN), do którego należą dyrektorzy generalni i komendanci policji wojskowych Francji, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Rumunii oraz Włoch, tworzących Europejskie Siły Żandarmerii, oraz przedstawiciele ministerstw spraw zagranicznych, obrony i spraw wewnętrznych tych państw. W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele partnerów EGF - Polski i Litwy oraz Turcji.

Przyjęcie Polski prawdopodobnie w przyszłym roku

"Akceptacja dla wniosku o pełne członkostwo rozpoczyna proces opisany w statucie. Musi zostać powołany zespół, który przyjedzie do Polski, by na miejscu ocenić gotowość i użyteczność naszych sił, i zarekomendować komitetowi zatwierdzenie wniosku" - powiedział Wiącek. Rzecznik dodał, że przyjęcie Polski do grona pełnoprawnych członków EGF dokona się prawdopodobnie w przyszłym roku.

Europejskie Siły Żandarmerii EGF (ang. European Gendarmerie Force) zostały ustanowione 17 września 2004 r. w Noordwijk w Holandii jako jedno z przedsięwzięć w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Francja, Włochy, Holandia, Portugalia i Hiszpania, mające policje wojskowe zdolne do zastąpienia i wzmocnienia policji lokalnej, zaproponowały utworzenie sił przeznaczonych do wypełniania zadań policyjnych w operacjach kryzysowych.

EGF są przeznaczone głównie do dyspozycji Unii Europejskiej, ale mogą też działać pod auspicjami ONZ, OBWE, NATO, innej organizacji międzynarodowej lub koalicji państw.Są przygotowane do prowadzenia operacji wojskowych i cywilnych zarówno na terytorium UE, jak i poza nim.

Obecnie priorytetem dla Europejskich Sił Żandarmerii są działania w Afganistanie, gdzie do głównych zadań EGF należy szkolenie lokalnych sił bezpieczeństwa.