Premier Donald Tusk został tegorocznym laureatem nagrody "Krzesło Roku", nadawanej przez redakcję The Warsaw Voice. Nagrodę otrzymuje osoba lub instytucja, której postawa lub zachowanie wywarły - zdaniem redakcji pisma - szczególny wpływ na Polskę w danym roku.

"Większość Polaków jest zdania, że dobrze się stało, iż w trudnym roku 2011 za los ludzi i państwo odpowiadał Donald Tusk. Dowiodły tego wybory parlamentarne, podczas których po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej urzędujący premier odniósł zwycięstwo. The Warsaw Voice jest tego samego zadania. Uważamy, że jako reżyser losów Polaków w 2011 roku w pełni zdał egzamin. I z tego względu postanowiliśmy uhonorować go naszą coroczną nagrodą, którą wyobraża właśnie reżyserskie krzesło" - głosi uzasadnienie wyróżnienia.

Donald Tusk został wyróżniony tą nagroda po raz drugi - pierwszy raz otrzymał ją w 2007 r., po wygraniu przez PO wyborów parlamentarnych.

W założeniu nagroda ma formę krzesła reżysera, który właśnie wstał od pracy

"Jest to również krzesło dla wodza, który jak w dawnej Polsce dowodzi bitwą ze wzgórza. Nierówna faktura postumentu symbolizuje trudne sytuacje, którym stawiają czoła laureaci" - opisuje nagrodę redakcja. Twórcą statuetki krzesła stanowiącej rokrocznie nowe oryginalne dzieło jest prof. Piotr Gawron, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Laureatami nagrody przyznawanej przez redakcję corocznie od 1989 r. byli: Lech Wałęsa, Leszek Balcerowicz, Jan Krzysztof Bielecki, Hanna Suchocka, Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Izba Administracyjna Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, Samochód osobowy, Tadeusz Mazowiecki i Roman Kluska (Krzesła Dziesięciolecia przyznane w 1997 r.), Jerzy Buzek, Bronisław Geremek, Aleksander Kwaśniewski, Adam Małysz, Danuta Huebner, Jerzy Hauser, Marek Belka, Rafał Blechacz, Gospodarka polska (2006 r.), Donald Tusk, Lech Wałęsa i Leszek Balcerowicz (w 2008 r. przyznano im Krzesła Dwudziestolecia), Jacek Rostowski, a w 2010 r. - minister skarbu Aleksander Grad.