Sejm poparł wszystkie kandydatury zaproponowane przez kluby PO, Ruch Palikota, PSL, SLD i Solidarną Polskę. Każda kandydatura głosowana była osobno. Wymaganej bezwzględnej większości nie uzyskali dwaj spośród pięciu kandydatów zgłoszonych przez PiS.

Nowe kandydatury - jak poinformowała marszałek Sejmu Ewa Kopacz - mają być zgłaszane do piątku do godz. 18. Sejm wybiera 18 sędziów Trybunału - dwóch zastępców przewodniczącego i 16 członków.

Do Trybunału Stanu klub PO zaproponował kandydatury zasiadających już w TS: Jolanty Zajdel-Sarnowicz, Lecha Adamczyka, Kazimierza Barczyka, Anny Boguckiej-Skowrońskiej, Dariusza Kijowskiego, Józefa Medyka, Andrzeja Wosińskiego, a także niezasiadającej dotąd w Trybunale adwokatki z Sopotu Romany Orlikowskiej-Wrońskiej.

Klub PiS, poza Karskim i Cichoniem - którzy nie zostali wybrani - zgłosił adwokata Grzegorza Górskiego, b. senatora Piotra Andrzejewskiego i prof. Mariusza Muszyńskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Klubu Ruchu Palikota zgłosił adwokata z Lublina Janusza Łomżę oraz prof. Eleonorę Zielińską, która pełniła funkcję sędziego TS w latach 2004-2005.

Klub PSL, przy wsparciu klubu PO, zgłosił Pawła Jandę, który jest prezesem sądu rejonowego w Rzeszowie.

Klubu SLD, wspierany przez PSL, zaproponował b. wiceministra sprawiedliwości, zasiadającego już w TS Sylweriusza Królaka. Kandydatem Solidarnej Polski do TS, popieranym też przez PSL, był adwokat Paweł Śliwa.

Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków TS powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Za naruszenie konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: prezydent, premier oraz ministrowie, prezes NBP, prezes NIK oraz członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.