Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w czwartek Józefowi Zychowi (PSL) akt powołania na marszałka seniora Sejmu.

Marszałek senior, zgodnie z regulaminem Sejmu, otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej izby. Jest on powoływany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów. Do obowiązków marszałka seniora należy przydzielenie posłom miejsc na sali podczas pierwszego posiedzenia Sejmu oraz przeprowadzenie ślubowania poselskiego i wyboru marszałka izby. Marszałek senior pełni funkcję do wyboru marszałka Sejmu, który odbywa się na pierwszym posiedzeniu.

Natomiast zgodnie z regulaminem Senatu, pierwsze posiedzenie izby w nowej kadencji otwiera prezydent i powołuje najstarszego wiekiem senatora na marszałka seniora. Marszałek senior składa ślubowanie i następnie odbiera ślubowanie senatorskie oraz przeprowadza wybór marszałka Senatu, który po złożeniu oświadczenia o przyjęciu funkcji marszałka, przejmuje od marszałka seniora prowadzenie obrad.

Zych: wymieniliśmy z prezydentem opinie o tym, jak wygląda Polska po wyborach

Pytany, czy rozmawiał z prezydentem o treści wystąpienia głowy państwa podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu, zaprzeczył. Według niego, byłoby to niegrzeczne. Zaznaczył przy tym, że prezydent wygłosi orędzie w pierwszym punkcie po otwarciu obrad.

Zdaniem Zycha, Komorowski zapewne nawiąże w przemówieniu do sytuacji w kraju, ale przede wszystkim zwróci uwagę posłom, jakie zadania stoją przed nimi po wyborach.

Pytany, jak ocenia obecną scenę polityczną, Zych powiedział, że wychodzi z pozytywnego założenia, że każdy poseł zdaje sobie sprawę z tego, iż jest przedstawicielem narodu, a podstawowym celem jego pracy jest służba społeczna.

Marszałek-senior był również pytany o inicjatywę Ruchu Palikota, który zapowiedział, że jeszcze w czwartek złoży do marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny wniosek o usunięcie krzyża z sali posiedzeń. W ocenie Zycha, wniosek taki nie ma szans powodzenia z powodu kwestii formalno-prawnych.

"Pytam się, kto składa ten wniosek?" - powiedział Zych. Jak bowiem podkreślił, przed złożeniem przysięgi posłowie-elekci nie są jeszcze posłami i składanie przez nich teraz wniosku do marszałka Sejmu "byłoby dziwne z punktu widzenia formalno-prawnego".

Zych przywołał ponadto art. 53 konstytucji, który m.in. przewiduje, że "wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób".

"Takie zmiany (jakich domaga się partia Janusza Palikota - PAP) wymagają ustawowych uregulowań, a nie uchwały Sejmu" - stwierdził marszałek-senior. Zwrócił uwagę, że w Sejmie posłowie nie raz modlili się m.in. po śmierci swoich kolegów. "Jest pytanie, jak to? Modlić się można, a przeszkadza krzyż?" - dodał Zych.

Inauguracyjne posiedzenia Sejmu i Senatu odbędą się 8 listopada. Komorowski zapowiedział już, że chce wystąpić zarówno podczas pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji, jak i Senatu. Prezydent ma mówić m.in. o najważniejszych zadaniach dla nowego rządu