W październiku 42 proc. badanych miało pozytywną opinię o rządzie; negatywnie o pracy gabinetu Donalda Tuska wypowiedziało się 49 proc. respondentów - wynika z sondażu TNS OBOP. Zdaniem łącznie 51 proc. badanych Tusk dobrze wypełnia obowiązki premiera, według 40 proc. - robi to źle.

Łącznie 62 proc. respondentów uważa, że Bronisław Komorowski dobrze wypełnia obowiązki prezydenta. Z dezaprobatą na działania prezydenta patrzy 28 proc. badanych.

W 42-procentowej grupie zadowolonych z tego, jak działa rząd, 2 proc. to zdecydowani zwolennicy, a 40 proc. osoby raczej zadowolone z działania gabinetu Tuska. Z kolei wśród 49 proc. respondentów, którzy mają negatywne zdanie o pracy obecnego gabinetu, 14 proc. wyraziło opinię zdecydowanie negatywną, a 35 proc. raczej negatywną. 9 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Spośród 51 proc. badanych wyrażających pozytywną opinię o pracy premiera, 6 proc. uważa, że Donald Tusk zdecydowanie dobrze wypełnia obowiązki szefa rządu, a 45 proc. sądzi, że robi to raczej dobrze. W 40-procentowej grupie respondentów, których zdaniem Tusk źle wywiązuje się z obowiązków premiera, 12 proc. sądzi, że robi on to zdecydowanie źle, a 28 proc., że raczej źle. 9 proc. nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

Reklama

Wśród 62 proc. zadowolonych z tego, jak funkcję prezydenta sprawuje Bronisław Komorowski, 11 proc. uważa, że robi to zdecydowanie dobrze, a 51 proc., że raczej dobrze. W grupie niezadowolonych ze sposobu sprawowania prezydentury przez Komorowskiego - 28 proc. - zdecydowanie negatywną opinię ma 7 proc., a 21 proc. raczej negatywną. Zdania na ten temat nie ma 10 proc. respondentów.

W porównaniu do września notowania rządu i premiera, a także prezydenta poprawiły się.

O 7 punktów procentowych przybyło ankietowanych pozytywnie oceniających pracę rządu; o tyle samo zwiększyła się grupa ankietowanych pozytywnie wypowiadających się o działalności premiera.

Jednocześnie o 6 punktów procentowych zmniejszyła się grupa badanych, którzy mają negatywną ocenę o pracy rządu, a o 7 punktów procentowych spadła liczba osób negatywnie oceniających pracę Tuska jako szefa rządu.

Działalność prezydenta w porównaniu z wrześniem dobrze ocenia o 7 punktów procentowych więcej respondentów. W tym samym czasie o 5 punktów procentowych ubyło badanych mających negatywne zdanie o pracy głowy państwa.

We wrześniu osób bez zdania na temat pracy rządu było o 1 punkt procentowy więcej respondentów niż w październiku; grupa badanych, którzy nie mieli sprecyzowanej opinii na temat pracy premiera nie zmieniła się w tym czasie, a o 2 punkty procentowe zmniejszyła się grupa ankietowanych bez zdania na temat pracy prezydenta.

TNS OBOP zrealizował sondaż w dniach 13 - 16 października 2011 r. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15. i więcej lat.