W uzasadnieniu decyzji, także odnoszących się do lecznic, które były na minusie, stwierdzono m.in., że wzrosła produktywność, obniżono koszty działalności i zmniejszono straty finansowe.

W jednym przypadku przyznano nagrodę roczną w wysokości miesięcznej pensji, choć nie wnioskowała o to Rada Społeczna tego szpitala; miał on blisko 1,3 mln zł straty.

Wprawdzie to Zarząd Województwa przyznaje nagrody dyrektorom podległych samorządowi szpitali, ale wypłacane są one z budżetów tych placówek - stwierdza dziennik.