Według 52 proc. respondentów, nie przypadkiem większość szefów to mężczyźni - lepiej nadają się do kierowania. 42 proc. nie podziela takiej opinii.

63 proc. pytanych nie ma wątpliwości, że dziś w Polsce trudniejsze życie mają kobiety; tylko 13 proc. wskazało mężczyzn.

TNS OBOP przeprowadził sondaż telefoniczny w dniach 13-14 września na reprezentatywnej próbie 1005 osób.