We wrześniu opinie na temat rządu Donalda Tuska uległy poprawie. W porównaniu do sierpnia udział pozytywnych ocen wzrósł z 28 proc. do 35 proc., czyli o 7 punktów procentowych, równocześnie spadek ocen negatywnych wyniósł 6 punktów procentowych (tj. z 61 proc. do 55 proc.).

Co dziesiąty Polak ma trudność w ocenie działalności rządu. Zdecydowanych krytyków rządu jest znacznie więcej (16 proc.) niż osób, które o gabinecie rządzącym wypowiadają się zdecydowanie pozytywnie (2 proc.).

Najwięcej zwolenników rządu premiera Donalda Tuska jest wśród potencjalnych wyborców Platformy Obywatelskiej - 76 proc. W elektoracie PSL pozytywne zdanie na temat rządu ma 58 proc. badanych. Wśród zwolenników SLD odsetek ocen pozytywnych wynosi 45 proc., zaś wśród osób popierających PiS analogiczny odsetek wynosi 16 proc.

Od sierpnia poprawiły się notowania premiera - udział dobrych ocen jego pracy zwiększył się z 37 proc. do 44 proc., a więc nastąpił wzrost o 7 punktów procentowych. W porównaniu do minionego miesiąca złe oceny premiera zmniejszyły się o 3 punkty procentowe (z 50 proc. do 47 proc.).

Trudności z odpowiedzią na pytanie o ocenę pracy premiera ma 9 proc. ankietowanych.

Pozytywnie o pracy premiera Donalda Tuska wypowiadają się zwolennicy PO - 87 proc. Również elektorat PSL i SLD ma o premierze dobrą opinię (odpowiednio 60 proc. i 50 proc.). Krytyczni wobec pracy premiera są sympatycy PiS - 83 proc. z nich sądzi, że Donald Tusk źle wypełnia swoje obowiązki.

Jak zwracają uwagę autorzy badania, ocena pracy prezydenta Bronisława Komorowskiego uległa nieznacznej zmianie. Od sierpnia udział dobrych ocen prezydenta wzrósł z 50 proc do 55 proc., tj. o 5 punktów procentowych. O jeden punkt procentowy - z 34 do 33 proc. - zmniejszył się odsetek osób źle oceniających działalność prezydenta.

12 proc. badanych nie ma w tej kwestii konkretnego zdania.

Najbardziej pozytywnie Bronisław Komorowski postrzegany jest wśród zwolenników PO (93 proc. dobrych ocen). Prezydenta korzystnie oceniają również sympatycy PSL (73 proc.) i SLD (67 proc.). Złe zdanie o prezydencie ma przede wszystkim elektorat PiS - w grupie tej odsetek pozytywnych ocen wynosi 38 proc.

Sondaż TNS OBOP zrealizowano w dniach 1-4 września 2011 r. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat