Zaufaniem nieco ponad połowy ankietowanych - oprócz Tuska i Pawlaka - cieszą się także: przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski (52 proc.) oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (51 proc.).

Według sondażu, kolejne miejsca w rankingu zaufania zajmują: lider warszawskiej listy SLD w wyborach parlamentarnych Ryszard Kalisz (46 proc.) oraz minister zdrowia Ewa Kopacz (41 proc.). Niespełna dwie piąte badanych ufa marszałkowi Sejmu Grzegorzowi Schetynie oraz szefowi MSWiA Jerzemu Millerowi (po 37 proc.).

Za nimi - jak podaje CBOS - plasuje się prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 33 proc. badanych oraz marszałek Senatu Bogdan Borusewicz z zaufaniem 31 proc.

Zgodnie z badaniem ministrowi rolnictwa Markowi Sawickiemu ufa 28 proc., liderowi Ruchu Poparcia Januszowi Palikotowi 27 proc., ministrowi finansów Jackowi Rostowskiemu 26 proc., szefowi doradców premiera Michałowi Boniemu 25 proc., a szefowi klubu parlamentarnego PSL Stanisławowi Żelichowskiemu i szefowi parlamentarnego zespołu ds. zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej Antoniemu Macierewiczowi (PiS) po 24 proc.

Dalsze pozycje w rankingu zaufania zajmują: lider PJN Paweł Kowal, przewodniczący sejmowej komisji ds. nacisków Andrzej Czuma (PO), minister edukacji Katarzyna Hall (po 18 proc.), a także rzeczniczka sztabu wyborczego PO Małgorzata Kidawa-Błońska i minister infrastruktury Cezary Grabarczyk (po 16 proc). Rzecznik PiS Adam Hofman cieszy się zaufaniem 14 proc. badanych.

We wrześniu - podobnie jak w poprzednich miesiącach według sondaży CBOS - ranking polityków najczęściej budzących nieufność otwiera Jarosław Kaczyński (50 proc.).

Za nim jest Janusz Palikot, któremu nie ufa 43 proc. badanych, trzecią pozycję zajmuje Antoni Macierewicz (36 proc). Ponad jedna czwarta badanych nie ma zaufania do Donalda Tuska (28 proc.) oraz jego ministrów: Ewy Kopacz (28 proc.) i Cezarego Grabarczyka (27 proc.).

Według sondażu, rzadziej z nieufnością ankietowanych spotykają się: Ryszard Kalisz (19 proc.), Katarzyna Hall (19 proc.), Grzegorz Schetyna (17 proc.), Adam Hofman (17 proc.) oraz Jerzy Miller (16 proc.). Radosławowi Sikorskiemu i Grzegorzowi Napieralskiemu nie ufa po 15 proc. ankietowanych.

CBOS wskazuje, że społeczne zaufanie do prezydenta systematycznie rośnie i obecnie jest największe nie tylko od czasu objęcia przez niego najwyższego urzędu w państwie, ale również w całej jego karierze politycznej.

Jak zwraca uwagę CBOS, jeśli chodzi o zmiany ocen polityków dotyczące poziomu zaufania, to ostatni miesiąc okazał się dla większości z nich dosyć korzystny. Od sierpnia najwięcej zyskał Napieralski, do którego zaufanie wzrosło o 8 punktów procentowych, a nieufność zmniejszyła się o 2 punkty.

Według badania, znacznie lepiej niż w sierpniu oceniani są również Sawicki i Borusewicz (wzrost zaufania odpowiednio: o 7 i o 6 punktów), Miller (5-punktowy wzrost zaufania i 4-punktowy spadek nieufności), Sikorski (wzrost zaufania o 5 punktów i spadek nieufności o 2 punkty); Pawlak i Kowal (wzrost zaufania po 5 punktów) oraz Tusk (wzrost zaufania o 4 punkty i spadek nieufności o 3 punkty).

Badanie przeprowadzono w dniach 8-14 września 2011 roku na liczącej 1077 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.