Według płockiego PSL to pierwsza rejestracja na Mazowszu i prawdopodobnie jedna z pierwszych w Polsce.

Fakt rejestracji potwierdził PAP dyrektor płockiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Krzysztof Wawro.

Listę kandydatów PSL do Sejmu w okręgu płocko-ciechanowskim otwiera prezes tej partii, wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, drugi w kolejności jest obecny poseł PSL Aleksander Sopliński, a trzeci starosta płocki i szef tamtejszych struktur PSL Piotr Zgorzelski.

Na liście znaleźli się m.in. wicestarosta płoński Andrzej Stolpa, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku i radny tego miasta Stanisław Kwiatkowski oraz wicekurator mazowiecka Katarzyna Góralska, a także lider zespołu Bayer Full Sławomir Świerzyński.

Kandydatami PSL do Senatu będą: w Płocku - obecny senator tej partii, b. starosta płocki Michał Boszko, a w Ciechanowie - radny sejmiku mazowieckiego z Mławy Henryk Antczak.

Zgorzelski, który jest szefem płockiego PSL, powiedział PAP, że jego partia liczy na poprawienie wyniku z poprzednich wyborów parlamentarnych w 2007 r. i zdobycie w okręgu płocko-ciechanowskim trzech mandatów poselskich, czyli o jeden więcej niż poprzednio oraz dwóch mandatów senatorskich.

"Wystawiamy kandydatów z naszego terenu, którzy znają lokalne społeczności i ich problemy, potrafią te problemy rozwiązywać"

"Wystawiamy kandydatów z naszego terenu, którzy znają lokalne społeczności i ich problemy, potrafią te problemy rozwiązywać. Na naszej liście nie ma tzw. spadochroniarzy, czyli ludzi nie stąd, którzy zazwyczaj po wygranych wyborach, rzadko bywają wśród swych wyborców" - podkreślił Zgorzelski. Zapowiedział, że PSL w okręgu płocko-ciechanowskim będzie prowadziło kampanię wyborczą - jak to określił - "wśród ludzi".

Zgorzelski przyznał, że PSL rejestrując jako pierwszy komitet wyborczy swych kandydatów do parlamentu w okręgu obejmującym region płocki i ciechanowski, chciał pokazać, że jest ugrupowaniem sprawnym organizacyjnie. "Dowodem tego jest to, że w krótkim czasie udało się nam zebrać wymaganą liczbę podpisów dla listy naszych kandydatów do Sejmu i dla kandydatów do Senatu" - dodał Zgorzelski. Według niego, pod listą PSL do Sejmu zebrano około 10 tys. podpisów, a na kandydatów do Senatu: około 5 tys. w przypadku Boszko i około 3 tys. podpisów w przypadku Antczaka.

W 2007 r. w wyborach do Sejmu w okręgu płocko-ciechanowskim wygrało PiS uzyskując 35,58 proc. głosów. PO zdobyło wówczas 29,54 proc. głosów, PSL - 19,82 proc. i LiD - 11,25 proc. PiS uzyskało cztery mandaty, PO - trzy, PSL - dwa (Pawlak i Sopliński), a LiD - jeden mandat. Mandat ten zdobyła wtedy Jolanta Szymanek-Deresz, która zginęła w katastrofie smoleńskiej w 2010 r. - zgodnie z ordynacją wyborczą w Sejmie zastąpił ją później, kolejny na liście z największą liczbą uzyskanych głosów, prof. Zbigniew Kruszewski, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Mandaty senatorskie w okręgu płocko-ciechanowskim w 2007 r. (obowiązywała poprzednia ordynacja) zdobyli: Janina Fetlińska z PiS - 103 365 głosów oraz Eryk Smulewicz z PO - 98 971 głosów (Smulewicz będzie w Płocku ponownie kandydatem PO do Senatu). W wyborach uzupełniających po śmierci senator Fetlińskiej w katastrofie smoleńskiej mandat senatora uzyskał kandydat PSL Michał Boszko.