Siedmiu kandydatów zgłosiło się w konkursie na prezesa Polskiego Radia - poinformował PAP sekretarz rady nadzorczej spółki prof. Janusz Adamowski. W piątek minął termin składania aplikacji.Zgłoszenia zostaną teraz poddane formalnej weryfikacji. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wskazanymi przez radę nadzorczą mają odbyć się w środę. Prawdopodobnie tego dnia RN wybierze osobę, którą rekomenduje KRRiT do powołania na prezesa.

Na prezesa Polskiego Radia kandydują: Andrzej Siezieniewski, który kierował Polskim Radiem w latach 2002-2006 (kandydował też w poprzednim konkursie); Krzysztof Michalski, który stał na czele spółki w latach 1993-1998 (również kandyduje ponownie); Tomasz Heryszek - członek zarządu i zastępca redaktora naczelnego publicznego Radia Katowice (w poprzednim konkursie kandydował zarówno na prezesa, jak i członka zarządu); Janusz Daszczyński - członek zarządu TVP za prezesury Ryszarda Miazka, także były szef Telewizji Gdańsk i dyrektor polskiego pawilonu na Expo 2010 w Szanghaju (poprzednio kandydował na członka zarządu); Witold Laskowski - wieloletni korespondent TVP w Moskwie, do niedawna szef TVP Polonia; redaktor naczelny Polskiego Radia Katowice Jacek Filus oraz odwołany w tym tygodniu ze stanowiska szef radiowej Jedynki Ryszard Hińcza.

To drugi konkurs na prezesa Polskiego Radia. Jego przeprowadzenie stało się konieczne po tym, gdy w połowie lipca KRRiT odrzuciła wniosek RN PR o powołanie na to stanowisko Jarosława Hasińskiego, który kierował Polskim Radiem od listopada 2009 r. Jednocześnie KRRiT powołała wtedy dwoje członków zarządu spółki - Henryka Cicheckiego i Jolantę Wiśniewską. Od tej pory zarząd Polskiego Radia jest dwuosobowy, bez prezesa.

Przewodniczący KRRiT Jan Dworak powiedział wówczas PAP, że decyzja w sprawie niepowoływania Hasińskiego na stanowisko prezesa nie była jednomyślna - trzech z pięciu członków Krajowej Rady było przeciw jego kandydaturze, jedna głosowała za jego powołaniem, a jedna wstrzymała się od głosu. Krajowa Rada podejmuje uchwały większością 2/3 głosów. Oznacza to, że Hasiński zostałby prezesem spółki, gdyby jego kandydaturę poparło czterech z pięciu członków KRRiT.

Decyzję w sprawie Hasińskiego KRRiT podjęła na kilka godzin przed ogłoszeniem przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, że będzie ona dalej działać w obecnym składzie. Wcześniej sprawozdanie Krajowej Rady odrzuciły Sejm i Senat. Gdyby prezydent potwierdził ich decyzję, kadencja wszystkich członków KRRiT wygasłaby dwa dni później (zgodnie z ustawą - 14 dni od głosowania w Sejmie).

Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 18 listopada 2010 r. Zgodnie z nim kandydat na członka zarządu PR powinien: posiadać obywatelstwo polskie; korzystać z pełni praw publicznych; posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; posiadać wykształcenie wyższe; mieć co najmniej pięcioletni staż w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych; nie być karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Od listopada 2009 r. zarząd Polskiego Radia tworzyli: prezes Jarosław Hasiński, Paweł Majcher, Wojciech Poczachowski, Dariusz Sienkiewicz oraz Władysław Bogdanowski.