Podpisany pod tym dokumentem przewodniczący tego zespołu ks. bp. Tadeusz Bronakowski apeluje do rządu i klubów parlamentarnych o wprowadzenie takich poprawek do proponowanych zapisów, które uniemożliwiłyby handel piwem na stadionach. Zwraca uwagę, że gdyby wprowadzono możliwość sprzedaży alkoholu na obiektach sportowych, byłoby to niezgodne nie tylko z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, ale również z Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętym przez rząd w marcu tego roku.

Przeciwko tej propozycji polskiego rządu protestować będzie także m.in. Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP.