1938 r. - po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w wadowickim gimnazjum, wraz z ojcem (matka zmarła w 1929 roku) przeniósł się do Krakowa, gdzie podjął studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1939 r. - zamknięcie uczelni przez hitlerowskiego okupanta spowodowało, że Karol Wojtyła przerwał naukę i w 1940 r. rozpoczął pracę jako robotnik w kamieniołomach na Zakrzówku w Krakowie, a następnie - w Zakładach Chemicznych "Solvay" w Borku Fałęckim pod Krakowem. Jednocześnie był współorganizatorem, jednym z aktorów i reżyserów konspiracyjnego Teatru Rapsodycznego w Krakowie.

1942 r. - Karol Wojtyła wstąpił do konspiracyjnego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Krakowie, studiując równocześnie filozofię na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 1 sierpnia 1944 r. do 18 stycznia 1945 r., tj. do dnia wyzwolenia Krakowa przez Armię Radziecką, ukrywał się wraz z kolegami w pałacu metropolity krakowskiego kardynała Stefana Sapiehy.

1 listopada 1946 r., po ukończeniu studiów teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie przez dwa lata kontynuował studia filozoficzne w Rzymie. Przebywał również we Francji, Belgii i Holandii, prowadząc pracę duszpasterską wśród Polonii. Utrzymywał przy tym żywe kontakty z ruchem Robotnicza Młodzież Chrześcijańska.

W 1948 roku, po powrocie do kraju został wikariuszem w parafii Niegowić w pow. bocheńskim, a w 1949 roku - w parafii Św. Floriana w Krakowie.

W 1953 r. - habilitował się na Wydziale Teologicznym UJ.

W 1954 r. - rozpoczął pracę na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jako kierownik Katedry i Zakładu Etyki. Wykładał tam do 1978 r.

W lipcu 1958 roku papież Pius XII mianował go biskupem tytularnym - biskupem pomocniczym arcybiskupa Eugeniusza Baziaka archidiecezji krakowskiej. Mając 38 lat Karol Wojtyła został najmłodszym członkiem Episkopatu Polski.

W latach 1962-1965 Karol Wojtyła aktywnie uczestniczył w pracach II Soboru Watykańskiego.

W grudniu 1963 roku został mianowany przez papieża Pawła VI arcybiskupem metropolitą krakowskim, zaś w czerwcu 1967 roku otrzymał kapelusz kardynalski.

Od 1969 r. przez wiele lat pełnił w Episkopacie Polski funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu, przewodniczącego Komisji Rady Naukowej Episkopatu i wielu innych. Równocześnie był członkiem watykańskich Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, ds. duchowieństwa i ds. Kultu Bożego.

W latach 1973-1978 podróżował do USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii. Odwiedzał Polonię i nawiązał kontakty z hierarchami Kościoła.

16 października 1978 roku 111-osobowe konklawe wybrało arcybiskupa i metropolitę Krakowa, 58-letniego kardynała Karola Wojtyłę na papieża - 264. z kolei zwierzchnika Kościoła katolickiego.

O godzinie 18.45 kardynał Pericle Felici ogłosił wybór nowego papieża: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam". Papież przybrał imię Jan Paweł II. Po raz pierwszy od 456 lat Kościół miał papieża, który nie był Włochem.

17 października zakończyło się konklawe. Jan Paweł II wygłosił pierwsze orędzie Urbi et Orbi, zatytułowane "Wierność Soborowi".

22 października odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu na Placu Św. Piotra, podczas której nowy papież wezwał: "Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi".

23 października Karol Wojtyła przyjął rodaków w Watykanie, na pierwszej audiencji jako papież. Przybyło na nią ok. 4.000 Polaków.

25 października - pierwsza audiencja ogólna Jana Pawła II. Odtąd co środę papież spotykał się z wiernymi w Watykanie, lub czasami w Castel Gandolfo.

12 listopada - objęcie bazyliki Św. Jana na Lateranie, która jest katedrą tytularną biskupa Rzymu.

8 grudnia - Jan Paweł II wygłosił pierwsze doroczne orędzie na Światowy Dzień Pokoju, obchodzony 1 stycznia. Tytuł: "Osiągniemy pokój - wychowując dla pokoju".

1979

25 stycznia - 1 lutego - pierwsza podróż zagraniczna Jana Pawła II: na Dominikanę, do Meksyku i na Bahamy. W Meksyku zainaugurował III Konferencję Generalną Episkopatów Ameryki Łacińskiej.

4 marca - pierwsza encyklika Jana Pawła II Redemptor Hominis - Odkupiciel Człowieka.

31 maja - beatyfikacja królowej Polski, apostołki Litwy - królowej Jadwigi.

2-10 czerwca - papież odbył pierwszą podróż do Polski (Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Oświęcim, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Nowy Targ).

1980

4 listopada - audiencja dla prymasa Wyszyńskiego.

30 listopada - druga encyklika Dives in Misericordia, o Bożym Miłosierdziu.

1981

15 stycznia - Jan Paweł II przyjął na audiencji Lecha Wałęsę wraz z członkami delegacji NSZZ "Solidarność".

13 maja - godz. 17.19, plac Św. Piotra: turecki zamachowiec Ali Agca usiłował zabić papieża. Ojciec Święty trafiony został trzema kulami: w prawe ramię, w lewą dłoń i w brzuch.

- godz. 17.45 - karetka wioząca papieża dotarła do kliniki Gemelli.

- godz. 17.55-23.25 - operacja, która uratowała papieżowi życie.

13 maja-3 czerwca - papież przebywał na leczeniu w klinice Gemelli.

17 maja - w krótkim przemówieniu z kliniki papież przebaczył zamachowcy.

20 czerwca - 14 sierpnia - ponowny pobyt papieża w klinice Gemelli z powodu zapalenia prawego płuca i stanu zapalnego wywołanego przez wirus.

7 lipca - papież mianował ordynariusza warmińskiego, biskupa Józefa Glempa arcybiskupem-metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim, prymasem Polski.

14 września - trzecia encyklika Laborem Exercens - o pracy ludzkiej, w 90. rocznicę encykliki Rerum Novarum.

13 grudnia - reakcja papieża na ogłoszenie stanu wojennego w Polsce: przed modlitwą Anioł Pański Jan Paweł II polecił "Polskę i wszystkich rodaków Tej, która dana jest narodowi ku obronie".

24 grudnia - papież, na znak solidarności z narodami cierpiącymi w 1981 r. zapalił świecę w swym oknie w Pałacu Apostolskim.