Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach niedaleko Krakowa, w rodzinie byłego oficera, który został urzędnikiem, z rodziców Karola i Emilii z Kaczorowskich. Oto chronologia najważniejszych wydarzeń w życiu Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

1938 r. - po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w wadowickim gimnazjum, wraz z ojcem (matka zmarła w 1929 roku) przeniósł się do Krakowa, gdzie podjął studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1939 r. - zamknięcie uczelni przez hitlerowskiego okupanta spowodowało, że Karol Wojtyła przerwał naukę i w 1940 r. rozpoczął pracę jako robotnik w kamieniołomach na Zakrzówku w Krakowie, a następnie - w Zakładach Chemicznych "Solvay" w Borku Fałęckim pod Krakowem. Jednocześnie był współorganizatorem, jednym z aktorów i reżyserów konspiracyjnego Teatru Rapsodycznego w Krakowie.

1942 r. - Karol Wojtyła wstąpił do konspiracyjnego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Krakowie, studiując równocześnie filozofię na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 1 sierpnia 1944 r. do 18 stycznia 1945 r., tj. do dnia wyzwolenia Krakowa przez Armię Radziecką, ukrywał się wraz z kolegami w pałacu metropolity krakowskiego kardynała Stefana Sapiehy.

1 listopada 1946 r., po ukończeniu studiów teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie przez dwa lata kontynuował studia filozoficzne w Rzymie. Przebywał również we Francji, Belgii i Holandii, prowadząc pracę duszpasterską wśród Polonii. Utrzymywał przy tym żywe kontakty z ruchem Robotnicza Młodzież Chrześcijańska.

W 1948 roku, po powrocie do kraju został wikariuszem w parafii Niegowić w pow. bocheńskim, a w 1949 roku - w parafii Św. Floriana w Krakowie.

W 1953 r. - habilitował się na Wydziale Teologicznym UJ.

W 1954 r. - rozpoczął pracę na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jako kierownik Katedry i Zakładu Etyki. Wykładał tam do 1978 r.

W lipcu 1958 roku papież Pius XII mianował go biskupem tytularnym - biskupem pomocniczym arcybiskupa Eugeniusza Baziaka archidiecezji krakowskiej. Mając 38 lat Karol Wojtyła został najmłodszym członkiem Episkopatu Polski.

W latach 1962-1965 Karol Wojtyła aktywnie uczestniczył w pracach II Soboru Watykańskiego.

W grudniu 1963 roku został mianowany przez papieża Pawła VI arcybiskupem metropolitą krakowskim, zaś w czerwcu 1967 roku otrzymał kapelusz kardynalski.

Od 1969 r. przez wiele lat pełnił w Episkopacie Polski funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu, przewodniczącego Komisji Rady Naukowej Episkopatu i wielu innych. Równocześnie był członkiem watykańskich Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, ds. duchowieństwa i ds. Kultu Bożego.

W latach 1973-1978 podróżował do USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii. Odwiedzał Polonię i nawiązał kontakty z hierarchami Kościoła.

16 października 1978 roku 111-osobowe konklawe wybrało arcybiskupa i metropolitę Krakowa, 58-letniego kardynała Karola Wojtyłę na papieża - 264. z kolei zwierzchnika Kościoła katolickiego.

O godzinie 18.45 kardynał Pericle Felici ogłosił wybór nowego papieża: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam". Papież przybrał imię Jan Paweł II. Po raz pierwszy od 456 lat Kościół miał papieża, który nie był Włochem.

17 października zakończyło się konklawe. Jan Paweł II wygłosił pierwsze orędzie Urbi et Orbi, zatytułowane "Wierność Soborowi".

22 października odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu na Placu Św. Piotra, podczas której nowy papież wezwał: "Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi".

23 października Karol Wojtyła przyjął rodaków w Watykanie, na pierwszej audiencji jako papież. Przybyło na nią ok. 4.000 Polaków.

25 października - pierwsza audiencja ogólna Jana Pawła II. Odtąd co środę papież spotykał się z wiernymi w Watykanie, lub czasami w Castel Gandolfo.

12 listopada - objęcie bazyliki Św. Jana na Lateranie, która jest katedrą tytularną biskupa Rzymu.

8 grudnia - Jan Paweł II wygłosił pierwsze doroczne orędzie na Światowy Dzień Pokoju, obchodzony 1 stycznia. Tytuł: "Osiągniemy pokój - wychowując dla pokoju".

1979

25 stycznia - 1 lutego - pierwsza podróż zagraniczna Jana Pawła II: na Dominikanę, do Meksyku i na Bahamy. W Meksyku zainaugurował III Konferencję Generalną Episkopatów Ameryki Łacińskiej.

4 marca - pierwsza encyklika Jana Pawła II Redemptor Hominis - Odkupiciel Człowieka.

31 maja - beatyfikacja królowej Polski, apostołki Litwy - królowej Jadwigi.

2-10 czerwca - papież odbył pierwszą podróż do Polski (Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Oświęcim, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Nowy Targ).

1980

4 listopada - audiencja dla prymasa Wyszyńskiego.

30 listopada - druga encyklika Dives in Misericordia, o Bożym Miłosierdziu.

1981

15 stycznia - Jan Paweł II przyjął na audiencji Lecha Wałęsę wraz z członkami delegacji NSZZ "Solidarność".

13 maja - godz. 17.19, plac Św. Piotra: turecki zamachowiec Ali Agca usiłował zabić papieża. Ojciec Święty trafiony został trzema kulami: w prawe ramię, w lewą dłoń i w brzuch.

- godz. 17.45 - karetka wioząca papieża dotarła do kliniki Gemelli.

- godz. 17.55-23.25 - operacja, która uratowała papieżowi życie.

13 maja-3 czerwca - papież przebywał na leczeniu w klinice Gemelli.

17 maja - w krótkim przemówieniu z kliniki papież przebaczył zamachowcy.

20 czerwca - 14 sierpnia - ponowny pobyt papieża w klinice Gemelli z powodu zapalenia prawego płuca i stanu zapalnego wywołanego przez wirus.

7 lipca - papież mianował ordynariusza warmińskiego, biskupa Józefa Glempa arcybiskupem-metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim, prymasem Polski.

14 września - trzecia encyklika Laborem Exercens - o pracy ludzkiej, w 90. rocznicę encykliki Rerum Novarum.

13 grudnia - reakcja papieża na ogłoszenie stanu wojennego w Polsce: przed modlitwą Anioł Pański Jan Paweł II polecił "Polskę i wszystkich rodaków Tej, która dana jest narodowi ku obronie".

24 grudnia - papież, na znak solidarności z narodami cierpiącymi w 1981 r. zapalił świecę w swym oknie w Pałacu Apostolskim.1982

10 października - został kanonizowany polski franciszkanin Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), męczennik.

1983

16-23 czerwca - 18. podróż zagraniczna - Polska: Warszawa, Niepokalanów, Częstochowa, Jasna Góra, Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków, Nowa Huta.

27 grudnia - papież rozmawiał z Alim Agcą w jego celi, w rzymskim więzieniu Rebibbia.

1984

10 stycznia - nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a USA.

18 lutego - porozumienie włosko-watykańskie w sprawie rewizji Paktów Laterańskich (konkordatu) podpisanych między Stolicą Apostolską a Mussolinim w 1929 r.

1985

2 czerwca - czwarta encyklika Slavorum Apostoli w 1.100 rocznicę dzieła ewangelizacyjnego apostołów Cyryla i Metodego.

1986

23 marca - I Światowy Dzień Młodzieży w Rzymie, obchodzony jednocześnie przez Kościoły lokalne, pod hasłem "Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w Was".

13 kwietnia - Jan Paweł II jako pierwszy papież w dziejach odwiedził synagogę i modlił się z rabinem w Rzymie.

18 maja - piąta encyklika Dominum et Vivificantem - o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata.

27 października - Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu. Po raz pierwszy papież zaprosił na wspólną modlitwę o pokój przedstawicieli wszystkich religii świata.

1987

13 stycznia - audiencja dla przewodniczącego Rady Państwa PRL, gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

8-14 czerwca - 35. podróż zagraniczna - Polska: Warszawa, Majdanek, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa, Łódź, Warszawa.

20 grudnia - siódma encyklika Sollicitudo Rei Socialis - rozwijająca naukę społeczną Kościoła w kwestii podmiotowości człowieka w gospodarce - z okazji 20. rocznicy ogłoszenia encykliki Populorum progressio.

1988

8-14 czerwca - po raz pierwszy w historii watykański sekretarz stanu spotkał się z I sekretarzem partii komunistycznej ZSRR, Michaiłem Gorbaczowem. Delegacja watykańska z sekretarzem stanu kardynałem Agostino Casarolim uczestniczyła w obchodach Chrztu Rusi Kijowskiej w Moskwie i Kijowie.

1989

20 kwietnia - audiencja dla delegacji NSZZ "Solidarność" z Lechem Wałęsą.

17 lipca - zostały wznowione stosunki dyplomatyczne miedzy Stolicą Apostolską a Polską Rzeczpospolitą Ludową; pierwszym polskim ambasadorem w Watykanie został Jerzy Kuberski.

26 sierpnia - papież mianował nuncjuszem apostolskim w Warszawie ks. prałata Józefa Kowalczyka, podnosząc go do godności arcybiskupiej.

1990

7 grudnia - ósma encyklika Redemptoris Missio - o działalności misyjnej.

1991

1-9 czerwca - 51. zagraniczna podróż apostolska papieża - Polska: Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa.

13-20 sierpnia - 52. podróż apostolska, a zarazem drugi etap wizyty w Polsce (13-16 sierpnia) z odwiedzinami w Krakowie, Wadowicach, Częstochowie. Następnie - Węgry.

1992

25 marca - Bulla Totus Poloniae Populus o reorganizacji struktur kościelnych w Polsce: erygowanie 13 nowych diecezji i 8 nowych metropolii; diecezja łódzka została podniesiona do rangi arcybiskupstwa podległego bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

1993

28 lipca - podpisanie konkordatu między Polską a Stolicą Apostolską przez ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego i nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Józefa Kowalczyka.

1994

28 kwietnia-27 maja - papież wskutek upadku w swym apartamencie doznał złamania szyjki prawej kości udowej i przez miesiąc był hospitalizowany w klinice Gemelli.

1995

25 marca - jedenasta encyklika Evangelium Vitae - o nienaruszalności i wartości życia ludzkiego.

25 maja - dwunasta encyklika Ut Unum Sint, Abyśmy Byli Jedno - o wysiłkach ekumenicznych Kościoła.

4-9 października - 68.podróż zagraniczna - na sesję ONZ, na której papież wygłosił przemówienie "Od praw człowieka - do praw narodów".

1996

7-10 listopada - uroczyste obchody złotego (50 lat) jubileuszu kapłaństwa Jana Pawła II z udziałem 1.500 biskupów i księży z 89 krajów świata.

1997

7 kwietnia - audiencja dla prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

31 maja-10 czerwca - 78. zagraniczna podróż apostolska papieża - Polska: Wrocław, Legnica, Gorzów Wlkp., Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Kraków, Dukla, Krosno, Kraków. Papież dokonał we Wrocławiu zamknięcia 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.1998

23 lutego - ratyfikacja konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską.

14 września - trzynasta encyklika Jana Pawła II "Fides et ratio" - o relacjach między wiarą a rozumem.

1999

5-17 czerwca - 87. podróż zagraniczna. Najdłuższa pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Papież odwiedził wówczas: Gdańsk, Sopot, Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Wigry, Siedlce, Drohiczyn, Warszawę, Radzymin, Sandomierz, Zamość, Łowicz, Kraków, Stary Sącz, Gliwice, Wadowice.

24 grudnia - Jan Paweł II uroczyście wprowadził Kościół w trzecie Tysiąclecie, poprzez trzykrotne stuknięcie w wykute z brązu Święte Drzwi bazyliki św. Piotra, a następnie lekko je pchnął. Za pośrednictwem telewizji, transmisję z tej uroczystości oglądało półtora miliarda ludzi.

24-26 lutego - 90. pielgrzymka zagraniczna Jana Pawła II, wiodąca śladami Mojżesza, do Egiptu, na Górę Synaj i Kairu.

12 marca - podczas mszy koncelebrowanej w Bazylice św. Piotra z kardynałami z całego świata Jan Paweł II jako pierwszy papież w historii prosił Boga o wybaczenie krzywd wyrządzonych przez synów i córki Kościoła wyznawcom innych religii. Mea culpa Kościoła dotyczy m.in. inkwizycji i nadużyć popełnionych pod znakiem krzyża przy ewangelizacji Ameryki.

20-26 marca - 91. podróż zagraniczna. Pielgrzymka do Jordanii i Izraela, która przeszła do historii jako pielgrzymka do Ziemi Świętej.

30 kwietnia - pierwszą osobą, którą kanonizował Ojciec Święty w roku Wielkiego Jubileuszu była Polka, s. Faustyna Kowalska, wielka apostołka Miłosierdzia Bożego.

2001

6 stycznia - koniec Roku Jubileuszowego. Ojciec Święty zamknął Drzwi Święte w bazylice piotrowej.

2002

11 lutego - Jan Paweł II podniósł do rangi diecezji administratury istniejące w Federacji Rosyjskiej i utworzył prowincję kościelną. Decyzje te wywołały protest Patriarchatu Moskiewskiego.

16-19 sierpnia - podróż apostolska do Polski. Ojciec Święty nawiedza Kraków i Kalwarię Zebrzydowską.

14 listopada - Ojciec Święty po raz pierwszy w dziejach przemówił we włoskim parlamencie do przedstawicieli obu izb deputowanych.

2003

17 kwietnia - czternasta encyklika Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharistia" - o Eucharystii w życiu Kościoła.

11 grudnia - W przeddzień szczytu szefów państw należących i przystępujących do Unii Europejskiej papież zaapelował, by Europa nie zapominała o swoich chrześcijańskich korzeniach, przypomniał o wkładzie chrześcijaństwa w kształtowanie europejskiego systemu wartości.

2004

2 maja - papież nazwał rozszerzenie Unii Europejskiej o 10 nowych członków "ważnym etapem historii Europy".

25 sierpnia - podczas audiencji generalnej w Auli Pawła VI odbyła się uroczystość pożegnania przez papieża Jana Pawła II słynnej ikony Matki Bożej Kazańskiej, którą watykańska delegacja przekazała prawosławnemu Patriarsze Moskwy i Wszechrusi Aleksemu II.

5 września - siedmiogodzinna pielgrzymka Jana Pawła II do sanktuarium maryjnego w Loreto we Włoszech. Podczas mszy z udziałem ponad 200 tys. ludzi beatyfikował dwoje świeckich działaczy włoskiej Akcji Katolickiej oraz hiszpańskiego księdza.

2005

27 stycznia - Jan Paweł II napisał w przesłaniu do uczestników uroczystości w 60. rocznicę wyzwolenia hitlerowskiego obozu Auschwitz-Birkenau, odczytanym przez nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Józefa Kowalczyka, że nie wolno nikomu przejść obojętnie wobec tragedii szoah.

1 lutego - papież został wieczorem przewieziony do rzymskiej kliniki Gemelli. Przyczyną hospitalizacji były powikłania pogrypowe, które spowodowały zaburzenia w oddychaniu.

10 lutego - papież opuścił szpital i powrócił do Watykanu. Ostre zapalenie krtani i tchawicy, które było przyczyną hospitalizacji, zostało wyleczone - poinformował Watykan.

11 lutego - w przesłaniu, odczytanym podczas mszy św. w bazylice św. Piotra z okazji Światowego Dnia Chorego papież prosił o modlitwę w swojej intencji.

13 lutego - Jan Paweł II pojawił się w południe na spotkaniu z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Ojciec Święty pozdrowił zgromadzonych na placu wiernych z okna papieskiego apartamentu.

23 lutego - pielgrzymi zgromadzeni w Auli Pawła VI obejrzeli na telebimach krótkie wystąpienie i pozdrowienia Jana Pawła II transmitowane z biblioteki papieskiej. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom papież nie ukazał się w oknie swego apartamentu, by pozdrowić wiernych na Placu świętego Piotra.

24 lutego - papież udał się ponownie do kliniki Gemelli z powodu nawrotu objawów grypy. Wieczorem pomyślnie przeszedł zabieg tracheotomii.

13 marca - późnym popołudniem Jan Paweł II powrócił do Watykanu po 18 dniach pobytu w rzymskiej klinice. Ze względu na dobry stan zdrowia i postępy w rehabilitacji powrót papieża przyspieszono co najmniej o jeden dzień. Jan Paweł II całą trasę przebył oświetlonym mikrobusem, pozdrawiając wiwatujących ludzi. Na Placu Św. Piotra papieża powitały tłumy wiernych.

27 marca - w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Jan Paweł II na prawie kwadrans pojawił się w swym oknie i udzielił błogosławieństwa "Urbi et Orbi". Nie zdołał jednak przemówić do wiernych, zgromadzonych na Placu św. Piotra. Po raz pierwszy w dziejach pontyfikatu papież nie złożył życzeń w kilkudziesięciu językach.

31 marca - wieczorem rzecznik Watykanu Joaquin Navarro-Valls poinformował, że Jan Paweł II ma wysoką gorączkę spowodowaną infekcją dróg moczowych. Papież przyjął sakrament namaszczenia chorych.

1 kwietnia - stan zdrowia Jana Pawła II pogorszył się; doszło do zakażenia krwi, wystąpiła niewydolność sercowo-naczyniowa. Spadło ciśnienie krwi, pogłębiły się problemy z oddechem, a nerki zaczęły gorzej funkcjonować. Rano tego dnia Ojciec Święty przyjął wiatyk - komunię świętą udzielaną w obliczu śmierci. W intencji papieża modlili się wierni w kościołach na całym świecie.

2 kwietnia, godz. 21:37 - Jan Paweł II umiera. "Nasz Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca" - powiedział do wiernych, licznie zgromadzonych na Placu św. Piotra, arcybiskup Leonardo Sandri.

8 kwietnia - pogrzeb Jana Pawła II. W uroczystościach pogrzebowych, w których wzięło udział około miliona wiernych i dwieście oficjalnych delegacji, papież Jan Paweł II został pochowany w Grotach Watykańskich pod Bazyliką św. Piotra. W czasie mszy wierni wznosili okrzyki: "Natychmiast święty!", wyrażając pragnienie szybkiej kanonizacji Jana Pawła II.

13 maja 2005 roku - nowy papież Benedykt XVI ogłosił w bazylice świętego Jana na Lateranie, że zgodził się na odstąpienie od wymaganego przez przepisy kościelne okresu pięciu lat oczekiwania na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego po śmierci kandydata na ołtarze. Decyzja ta została podana do wiadomości w dniu szczególnym, w rocznicę zamachu na Jana Pawła II.

28 czerwca 2005 roku - formalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego na pierwszym szczeblu diecezjalnym. Zaprzysiężenie członków trybunału kanonicznego. Postulatorem procesu został polski ksiądz, pracujący w trybunale wikariatu Rzymu Sławomir Oder.

ikona lupy />
Karol Wojtyła, Wadowice 25 lipca 1930. fot. zuma/newspix.pl / Newspix / The Toronto Star
ikona lupy />
Karol Wojtyła jako wikary w Niegowici. źródło public domain. / Inne
ikona lupy />
Karol Wojtyła na spływie kajakowym. źródło public domain. / Inne
ikona lupy />
27 lipca 1967Karol Wojtyła przyjmuje święcenia kardynalskie z rąk papieża Pawła VI fot. zuma/newspix.pl / Newspix / The Toronto Star
ikona lupy />
Kardynał Karol Wojtyła i Kardynał Stefan Wyszyński, Warszwa 5 sierpnia 1978 fot. zuma/newspix.pl / Newspix / KEYSTONE Pictures USA
ikona lupy />
Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyński fot zuma/Newspix.pl / Newspix / The Toronto Star
ikona lupy />
Watykan, 16.10.1978 Nowo wybrany papież Jan Paweł II. fot. zuma/Newspix.pl / Newspix / The Toronto Star
ikona lupy />
Watykan, 16.10.1978 Nowo wybrany papież Jan Paweł II. fot. zuma/Newspix.pl / Newspix / The Toronto Star
ikona lupy />
06.10.1919. Waszyngton. Jan Paweł II i prezydent USA Jimmy Carter z żoną Rosalynn Carter. fot. zuma/Newspix.pl / Newspix / Carter Archive
ikona lupy />
Lipiec 1995, Jego Świątobliwość Papież Jan Pawłeł II podziwia panoramę Alp w czasie wakacji w Les Combes, Włochy / Bloomberg / Alberto Pizzoli
ikona lupy />
Papież Jan Paweł II pośród tłumu wiernych w centrum wystawowym w Toronto, 25 lipca 2002 roku / Bloomberg / Norm Betts
ikona lupy />
Papież Jan Paweł II z wizytą na Florydzie. 10.09.1987. fot. zuma/newspix.pl / Newspix / Arthur Grace
ikona lupy />
Papież Jan Paweł II podczas spotkania w Watykanie, z Michaiłem Gorbaczowem. 25.02.2002 fot. zuma/newspix.pl / Newspix / The Toronto Star
ikona lupy />
Papież Jan Paweł II podczas spotkania z prezydentem USA Ronaldem Reagnem w Miami. 10.09.1987 fot. zuma/newspix.pl / Newspix / Arthur Grace
ikona lupy />
Papież Jan Paweł II w trakcie pielgrzymki do Kanady. 25.06.1989. fot. zuma/newspix.pl / Newspix / The Toronto Star
ikona lupy />
Papież Jan Paweł II w trakcie pielgrzymki do Ziemii Świej. 24.03.2000, Jerozolima. fot. zuma/newspix.pl / Newspix / Nadav Neuhaus
ikona lupy />
Papież Jan Paweł II fot. ALDO LIVERANI/NEWSPIX.PL / Newspix / Aldo Liverani
ikona lupy />
Papież Jan Paweł II w trakcie pielgrzymki do USA, 13.09.1987, San Antonio, Texas. fot. zuma/newspix.pl / Newspix / PAT SULLIVAN
ikona lupy />
Papież Jan Paweł II w trakcie pielgrzymki do Kanady. 26.06.2002, Toronto. fot. zuma/newspix.pl / Newspix / Peter Power
ikona lupy />
Papież Jan Paweł II w trakcie pielgrzymki do Gwatemali, 29.06.2002. fot. zuma/newspix.pl / Newspix / G. FernizSan Antonio Express
ikona lupy />
Papież Jan Paweł II w oknie polikliniki Gemelli w Rzym, 27.02.2005. fot. FOT. EIDON/NEWSPIX.PL / Newspix / Eidon EIDON
ikona lupy />
Uroczystości pogrzebowe Papieża Jana Pawła II w Bazylice Św. Piotra na Watykanie, 04.04.2005. fot. zuma/newspix.pl / Newspix / Hans Deryk
ikona lupy />
Uroczystośći pogrzebowe Papieża Jana Pawła II na placu Świętego Piotra w Rzymie, 08.04.2005. fot. Agenzia Aldo Liverani/NEWSPIX.PL / Newspix / Aldo Liverani