Gospodarka amerykańska rozwijała się w umiarkowanym tempie większości regionów w lutym i w marcu, co było możliwe dzięki wzrostowi w sektorze wytwórczym oraz poprawie sytuacji na rynku pracy - podał Fed w środę w raporcie "Beige Book" (Beżowa Księga) o kondycji gospodarki USA w poszczególnych regionach kraju.

"Podczas gdy większość regionów opisało poprawę jako tylko umiarkowaną, poprawa ta była widoczna w wielu sektorach" - napisano w raporcie.

"Sytuacja na rynku pracy poprawiła się w większości regionów" - napisano.

Krótkoterminowe perspektywy rozwoju w większości regionów są pozytywne - ocenił Fed w raporcie dodając jednocześnie, że w niektórych regionach wciąż utrzymuje się jednak niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej.

"Pomimo tego, że wzrost kosztów surowców wymuszały wzrost cen, presja na wzrost wynagrodzeń pozostaje niska" - napisano w raporcie.

"Sprzedaż detaliczna poprawiła się umiarkowanie w większości regionów" - napisano w raporcie.

Sytuacja na rynku nieruchomości nie zmieniła się, pozostawała słaba we wszystkich regionach - ocenił Fed.

Następne posiedzenie Fed, na którym zapadnie decyzja o stopach procentowych, odbędzie się 26-27 kwietnia.