Putin opowiedział się też za przyspieszeniem realizacji projektów, związanych z wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej na rosyjskim Dalekim Wschodzie, a także za przyspieszeniem budowy magistrali South Stream, którą gaz z Rosji ma popłynąć przez Morze Czarne, z ominięciem Ukrainy, do Europy Południowej, Środkowej i Zachodniej.

Szef rządu Rosji wydał takie dyspozycje podczas specjalnej narady, poświęconej wpływowi sytuacji w elektrowniach atomowych w Japonii na Daleki Wschód Federacji Rosyjskiej.

"Proszę Ministerstwo Energetyki, Rosatom oraz Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ekologii o przeprowadzenie analizy stanu energetyki nuklearnej i perspektyw jej rozwoju. Rezultaty tych badań proszę przekazać rządowi w ciągu miesiąca" - oświadczył Putin.

Rosatom, to korporacja państwowa, która zarządza energetyką jądrową w Rosji. Na jej czele stoi b. premier Siergiej Kirijenko.

Putin zaproponował także przyspieszenie realizacji planów wydobycia surowców węglowodorowych, przede wszystkim gazu, na Dalekim Wschodzie, w tym na Sachalinie. "Jednocześnie trzeba przyspieszyć budowę South Stream z myślą o zwiększeniu dostaw (gazu) do Europy i rytmicznie pracować przy Nord Stream" - dodał.

Gazociąg Nord Stream przez Morze Bałtyckie, omijając Białoruś i Polskę, bezpośrednio połączy Rosję z Niemcami.

Kirijenko zapewnił, że nawet przy najgorszym wariancie rozwoju wydarzeń w elektrowniach atomowych w Japonii i przy niesprzyjającym wietrze nie powstanie zagrożenie dla rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Według szefa Rosatomu, wybuch nuklearny w uszkodzonej przez trzęsienie ziemi elektrowni jądrowej Fukushima I jest niemożliwy.

Władze Japonii oficjalnie potwierdziły, że w pobliżu siłowni wystąpiło niebezpieczne dla zdrowia promieniowanie. Nieznaczne ilości substancji radioaktywnych stwierdzono już też w oddalonej o 260 km od Fukushimy stolicy kraju, Tokio.

W Rosji funkcjonuje 10 elektrowni atomowych, w których pracują 32 reaktory. W budowie znajduje się 6 siłowni nuklearnych z 11 reaktorami. Udział energetyki jądrowej w produkcji energii elektrycznej wynosi obecnie 16 proc.