Tego dnia Agencja przestawia raport za 2010 rok.

Po raz pierwszy raport taki ABW opublikowała rok temu. Szef ABW Krzysztof Bondaryk zapowiadał w nim coroczne publikowanie jawnych raportów, co - jak podkreślał - "można robić bez uszczerbku dla skuteczności pracy". W ub.r. podawano m.in., że Polska jest "stałym obiektem intensywnego zainteresowania operacyjnego większości liczących się na świecie służb wywiadowczych". ABW opisała w nim swe zadania, niektóre dokonania i statystyki; nie było tam zaś np. danych o liczbie podsłuchów.