W sondażu przesłanym PAP w piątek TNS OBOP pytał Polaków m.in. o to, czy słyszeli, że Polska niedługo obejmie prezydencję w UE.

33 proc. ankietowanych stwierdziło, że w ogóle nie wie o objęciu przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE, zaś 44 proc. respondentów wie, że obejmiemy prezydencję, ale nie potrafi wskazać, kiedy to się stanie.

Z sondażu wynika, że 23 proc. badanych słyszała o polskiej prezydencji, ale tylko połowa z nich (12 proc.) powiedziała, że rozpocznie się ona w drugiej połowie 2011 r. 7 proc. stwierdziło, że polska prezydencja przypada w pierwszej połowie tego roku, a 3 proc. odpowiedziało ogólnie, że rozpocznie się w 2011 roku. 1 proc. badanych stwierdził, że Polska obejmie przewodnictwo w UE w 2012 roku.

Swoją wiedzę o tym, czym jest prezydencja w Unii Europejskiej jedynie 1 proc. badanych określił jako bardzo dużą, a 17 proc. jako dużą. Jako małą swą wiedzę na ten temat określiło 46 proc. ankietowanych, 20 proc. jako bardzo małą, a 16 proc. stwierdziło, że nic nie wie o tym, czym jest prezydencja.

W sukces polskiej prezydencji wierzy 71 proc. sympatyków PO i 69 proc. wyborców PSL

Równocześnie ponad połowa badanych (53 proc.) jest zdania, że ich wiedza nt. prezydencji im "osobiście wystarcza"; przeciwnego zdania jest 33 proc. respondentów.

Według TNS OBOP, pomimo iż wiedza o tym, czym jest prezydencja jest mała, to ponad połowa (55 proc.) badanych wierzy, że Polska dobrze poradzi sobie z jej pełnieniem; 18 proc. jest przeciwnego zdania.

Jak podkreśla sondażownia, ocena tych szans zależy też m.in. od sympatii partyjnych, mierzonych deklaracjami wyborczymi.

W sukces polskiej prezydencji wierzy 71 proc. sympatyków PO i 69 proc. wyborców PSL, a wyraźniej mniej w ten sukces wierzą sympatycy PiS (52 proc.) i ugrupowania Polska Jest Najważniejsza (56 proc.). Największymi optymistami, co do naszej prezydencji są wyborcy SLD - 76 proc. z nich uważa, że Polska odniesie sukces.

Sondaż zrealizowano w dniach 3-6 lutego na ogólnopolskiej losowej reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.