"Można znajdować radość życia w służbie innym, znajdującym się w potrzebie" - powiedział prezydent Bronisław Komorowski, który wraz z małżonką uczestniczy w gali wręczenia nagród św. Kamila z okazji Światowego Dnia Chorego.

Uroczystość, podczas której nagradzane są osoby wyróżniające się szczególnymi osiągnięciami w działalności medycznej i edukacji zdrowotnej, odbywa się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich.

"Można znajdować radość życia w służbie innym (...) niosąc pomoc innym, znajdującym się w potrzebie - mówił podczas uroczystości prezydent Bronisław Komorowski. - To jest wielka lekcja, że można szukać radości i sensu życia radząc sobie z bólem, chorobą i nieszczęściem".

Prezydent, zwracając się do laureatów nagród św. Kamila, powiedział: "Jestem zadowolony, że mogę dzisiaj podziękować wszystkim, którzy budują tę wrażliwość, bez której wszelki postęp medyczny i służby zdrowia nie dałby efektu". I dodał: "Dziękuję tym wszystkim, którzy budują tę wrażliwość, która sprawia, że żaden człowiek nie jest samotny w swoim cierpieniu".

Nagroda Św. Kamila - patrona chorych i pracowników służby zdrowia - ustanowiona została w 2007 roku z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Jest przyznawana co roku z okazji Światowego Dnia Chorego.

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenzo Angeliniego. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie papieża-Polaka.

W liście tym Ojciec Święty napisał: "Ma on być dla wszystkich wierzących owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary cierpienia dla dobra Kościoła oraz skierowanym do wszystkich wezwaniem, aby rozpoznali w chorym bracie Święte Oblicze Chrystusa, który przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła zbawienia ludzkości".

Święto jest obchodzone co roku w kościele katolickim 11 lutego, kiedy Kościół powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes.