Choć zaostrzenie polityki wizowej Unii Europejskiej doprowadziło do zmniejszenia liczby kontaktów między Ukraińcami i Polakami, stosunek do Polski i jej mieszkańców pozostaje na Ukrainie pozytywny.

Takie są opublikowane w poniedziałek w Kijowie wyniki badania "Odbiór Polski i Polaków na Ukrainie", zrealizowanego przez warszawski Instytut Spraw Publicznych (ISP) na zlecenie polskiego MSZ.

"Polska wydaje się Ukraińcom krajem bliskim i jest uważna za bardzo podobną do Ukrainy. Jest to taka lepsza Ukraina, gdzie lepiej się żyje. Z drugiej strony zaczyna się odczuwać ze strony Ukraińców dystans, bo Polska jest po drugiej stronie barykady; tą barykadą jest granica i wizy" - powiedziała PAP Joanna Konieczna-Sałamatin z ISP.

To właśnie ze względu na wizy spada liczba Ukraińców, którzy podróżują do Polski. W takim samym badaniu przeprowadzonym 10 lat wcześniej 15 proc. badanych obywateli Ukrainy deklarowało, że było w Polsce. Obecnie jest ich tylko 10 proc.

"Młodzi ludzie, którzy mają pieniądze na podróże, nie chcą jeździć do Polski z powodu skomplikowanych procedur wizowych" - podkreśliła Konieczna-Sałamatin.

Nie zważając na te problemy, 56 proc. Ukraińców twierdzi, że ma wystarczające informacje o Polsce. Wiadomości te pochodzą przeważnie z mediów i nie są wynikiem bezpośrednich kontaktów z naszym krajem.

26 proc. respondentów określa Polskę jako bratni kraj z miłymi ludźmi, którzy mają pozytywny stosunek do Ukrainy.

Dla 19 proc. badanych Polska jest symbolem sukcesu gospodarczego, a 9 proc. kojarzy ją z państwem należącym do UE. W tej ostatniej kategorii Polska nazywana jest także krajem, który sprzyja Ukrainie na jej drodze do członkostwa w Unii.

Cztery proc. respondentów kojarzy Polskę z wydarzeniami i postaciami historycznymi, a 3 proc. z kulturą i sztuką. Tyle samo badanych - 3 proc. - wiąże nasz kraj z przygotowaniami do Euro 2012, które Polska organizuje razem z Ukrainą.

Negatywne odczucia wobec Polski ma 3 proc. Ukraińców.

"Nie zważając na istniejący na Ukrainie podział na zwolenników współpracy z Rosją i zwolenników dążenia na Zachód, w stosunku do Polski Ukraińcy są zgodni: odbieramy Polskę jako przyjaciela. Patrzymy też na nią z pewną zazdrością, bo im się udało, a nam nie. Chciałabym, by podobne odczucia miały także wobec Polski ukraińskie władze" - powiedziała na konferencji prasowej w Kijowie Iryna Bekeszkina z fundacji Demokratyczne Inicjatywy, która współpracowała z ISP przy opracowywaniu raportu.

Z Kijowa Jarosław Junko