Bogusław Piwowar - został oddelegowany z Rady Nadzorczej TVP do zarządu spółki. Decyzja o rozszerzeniu zarządu podyktowana była przedłużającą się nieobecnością jednego z dwóch prezesów Włodzimierza Ławniczaka, który nie może pełnić swojej funkcji z powodu choroby.

"Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej S.A. na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2010 r. podjęła uchwałę o oddelegowaniu Bogusława Piwowara, zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej TVP S.A. do Zarządu TVP i powierzeniu mu czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu" - głosi komunikat TVP, wydany po piątkowym posiedzeniu RN.

Piwowar startuje jednocześnie w finalizowanym konkursie na członków nowej Rady Nadzorczej TVP. W czwartek został przesłuchany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Wyniki konkursu mają być znane w najbliższych dniach.