Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, projekt ustanawia ogólne reguły dla wszystkich usług medialnych. M.in. zakazuje nawoływania do nienawiści oraz proponuje rozwiązania ułatwiające osobom niepełnosprawnym (wzrokowo lub słuchowo) dostęp do programów. Zgodnie z propozycją - co najmniej 10 proc. programu - powinno być przekazywane w sposób umożliwiający odbiór przez te osoby.

W projekcie nowelizacji ustawy uregulowane ma być też nadawanie utworów słowno-muzycznych w języku polskim - 75 proc. nakazanego ustawą czasu nadawania w języku polskim powinno być emitowane w godzinach od 6 do 23 wieczorem.

Zapis zakazujący nadawania ukrytych przekazów handlowych

Do projektu nowelizacji ustawy ma być też wprowadzony zapis zakazujący nadawania ukrytych przekazów handlowych, podobnie jak to ma miejsce w przypadku obowiązującego obecnie przepisu dotyczącego zakazu ukrytej reklamy.

"Choć Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych liberalizuje zasady umieszczania reklam, to jednak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stoi na stanowisku, że na gruncie polskim dopuszczenie przerywania audycji dowolną ilość razy i w każdym czasie nie będzie dozwolone" - poinformowało CIR.