Zbiór nowych zasad, opracowanych w związku z ujawnieniem coraz większego skandalu wokół seksualnego wykorzystywania nieletnich przez duchownych w wielu krajach, to zapowiedziana już wcześniej aktualizacja dokumentu "Delicta graviora" z 2001 roku. Uzupełniał on list papieski motu proprio Jana Pawła II "Sacramentorum sanctitatis tutela".

Obecnie ten uzupełniający dokument zostanie zmieniony i zawierać będzie surowe zasady postępowania w przypadkach pedofilii. Widnieć mają pod nim podpisy prefekta Kongregacji Nauki Wiary kardynała Williama Levady oraz aprobujący tekst podpis papieża Benedykta XVI.

Zasadnicza różnica polega na tym, że w dotychczasowej wersji "Delicta graviora" nie ma w ogóle mowy o współpracy z władzami świeckimi. Obecnie znajdzie się tam odniesienie na ten temat zgodnie z przyjętą niedawno przez Watykan i samego papieża linią, przewidującą otwarcie na świecki wymiar sprawiedliwości i organy ścigania. Dokument z 2001 roku zakładał, że kompetentne do sądzenia księży pedofilów są trybunały diecezjalne wraz z miejscowymi biskupami. To właśnie stąd wynikały - jak się przypomina - wszystkie problemy z powszechnym tuszowaniem przypadków pedofilii w Kościele.

W opracowanym obecnie tekście - poinformowała włoska agencja Ansa - mowa będzie o tym, że należy zawsze kierować się prawem świeckim przy zgłaszaniu takich przestępstw odpowiednim organom.

Ponadto ma ulec zmianie przyjęta przed 9 laty zasada o przedawnieniu przestępstwa po 10 latach od ukończenia przez ofiarę 18. roku życia. Okres ten ma zostać wydłużony, a w niektórych przypadkach norma ta zostanie całkowicie zniesiona. To także - jak się zauważa - stanowi wyraz woli zerowej tolerancji wobec księży-pedofilów, wprowadzonej przez Benedykta XVI.