Zapowiedział, że rolnicy, którzy ucierpieli w wyniku powodzi, otrzymają pomoc ze strony państwa i resortu rolnictwa.

Umorzenia składek KRUS, rozłożenia na raty płatności czynszowych i dzierżawnych

Sawicki poinformował, że oprócz pomocy dla powodzian, którą zadeklarował we wtorek rząd, rolnicy mogą liczyć na rozłożenie na raty składek, umorzenie zaległości lub okresowe zwolnienie ze spłaty składki na ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W przypadku Agencji Nieruchomości Rolnych będzie to także rozłożenie na raty lub zwolnienie dzierżawców z czynszu na terenach zalanych.

Wydłużenie spłat kredytów preferencyjnych

Dodał, że rolnicy będą mogli skorzystać z wydłużenia okresu spłat kredytów preferencyjnych oraz ubiegać się o przesunięcie terminu realizacji zobowiązań wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zapomogi po 2 i 5 tys. zł

"Będziemy także stosowali pomoc finansową. W tej sprawie jest złożony wniosek w Radzie Ministrów i prawdopodobnie w czwartek będzie rozpatrywany w Komisji Europejskiej. Chcemy dodatkowo przeznaczyć dla tych gospodarstw środki na bezpośrednie wydatki - w wysokości 2 tys. zł w gospodarstwach do 5 ha i 4 tys. zł dla gospodarstw powyżej 5 ha" - podkreślił Sawicki na wspólnej konferencji z wicepremierem i ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem.

Odstąpienie od wymogu ubezpieczania upraw łatach unijnych

Minister dodał, że resort rolnictwa wystąpił też do KE z wnioskiem o niestosowanie kary w postaci obniżenia o połowę wysokości pomocy wobec rolników, którzy nie ubezpieczyli swoich upraw. Unijne przepisy nakładają obowiązek ubezpieczenia od klęsk żywiołowych co najmniej 50 proc. upraw w gospodarstwie.