Rozmowy z UEFA na temat realizacji rządowych gwarancji są kolejnym etapem harmonogramu przygotowań i nie stanowią ryzyka dla organizacji EURO 2012 w Polsce - zapewniają we wspólnym komunikacie Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Organizacja mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 w Polsce przebiega zgodnie z założeniami - podkreślają oba ministerstwa. Ich komunikat to reakcja na medialne doniesienia, według których nieporozumienia na tle podatkowym mogą zagrozić organizacji mistrzostw w Polsce.

Ministerstwo Finansów informuje jednocześnie, że rozmowy na temat szczegółowych zapisów rozporządzeń, na podstawie których realizowane będą gwarancje dotyczące ulg podatkowych, były przedmiotem czwartkowego spotkania przedstawicieli ministerstwa i UEFA.

"Ministerstwo Finansów potwierdza i podtrzymuje gotowość realizacji w pełnym zakresie Gwarancji 11, udzielonej przez polski rząd w związku z organizacją EURO 2012. Zapisy Gwarancji 11 mają charakter ogólny. Przewiduje ona m.in. podjęcie przez rząd "wszelkich kroków, aby dokonać maksymalnych zwrotów podatku VAT lub innych podatków na rzecz UEFA", zgodnych z prawem obowiązującym w Polsce i innych krajach członkowskich Unii Europejskiej" - czytamy w komunikacie.

Gwarancja, o której mowa - wyjaśnia rzecznik prasowy MF Magdalena Kobos - jest tylko wyrażeniem woli, a zapisy z konieczności są ogólne. Musi to teraz zyskać przełożenie na język prawa, na przykład poprzez odpowiednie rozporządzenia.

Jak podkreśliła Magdalena Kobos czwartkowe spotkanie, w którym uczestniczył także wiceminister Maciej Grabowski, toczyło się w "przyjaznej atmosferze". Dotyczyło szczegółowych rozwiązań podatkowych, także na poziomie lokalnym. Ostatecznych rozwiązań oczekuje jeszcze kwestia podatku VAT, bowiem UEFA planuje wprowadzenie rozwiązań "pakietowych", które obejmować mogą różne usługi, w tym obejmujące oba kraje - Polskę i Ukrainę. To wymaga jeszcze dokładnej analizy ze strony naszych ekspertów podatkowych, tym bardziej, że Ukraina nie należy do Unii Europejskiej - dodaje M. Kobos.

Rzecznik ministerstwa poinformowała także, że projekty rozporządzeń dotyczących gwarancji ulg podatkowych dla UEFA publikowane będą w drugiej połowie roku. Rozpoczęcie sprzedaży biletów na mistrzostwa 2012 UEFA planuje na 2011 rok.