Toyoda powiedział też, że jego firma wciąż zastanawia się, jaki działania podjąć, aby skorygować problemy z hamulcami w hybrydowym gazowo-elektrycznym modelu Priusa, i obiecał poprawienie kontroli jakości w swoich zakładach.

Dodał, że firma ustanowi specjalną komisję, której sam będzie przewodniczył. Przeprowadzi ona przegląd sposobów przeprowadzania kontroli wewnętrznych, zajmie się skargami konsumentów i skonsultuje z zewnętrznymi ekspertami, aby znaleźć rozwiązanie problemów z jakością.

"Chcę przeprosić za obawy - powiedział. - Wielu konsumentów zastanawia się, czy ich samochody są w porządku".

Dealerzy dokonują napraw, wymieniając jedną z części

Dodał, że Toyota szybko odpowiada na sygnały o zacinaniu się pedału gazu, dotyczące około 4,5 pojazdów, z tego połowy w USA. Dealerzy dokonują napraw, wymieniając jedną z części.

"Proszę mi wierzyć. Zawsze najbardziej cenimy konsumentów" - zaznaczył.

Toyoda jest wnukiem założyciela firmy Toyota. Objął stanowisko prezesa w ubiegłym roku.