Komisja Europejska przyjęła w piątek pakiet pomocowy dla Białorusi w wysokości 24 mln euro. Środki mają trafić do obywateli kraju, w szczególności społeczeństwa obywatelskiego, młodzieży oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

"Dziś KE przyjęła pakiet pomocowy w wysokości 24 mln euro, z którego bezpośrednio skorzystają obywatele Białorusi" - napisało Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE na Twitterze, dodając, że jest to przykład realizacji zaproponowanych przez Polskę konkluzji Rady Europejskiej z października br., które są wiążące dla Komisji Europejskiej.

„Ogromna odwaga Białorusinów, którzy w pokojowy sposób zmobilizowali się do obrony swoich praw demokratycznych i praw człowieka, jest dla nas wszystkich inspiracją. Poprzez ten nowo przyjęty pakiet wsparcia UE jasno daje do zrozumienia, że stoi po stronie narodu białoruskiego i wywiązuje się ze swojego zobowiązania do zwiększenia wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego. Jesteśmy również gotowi wspierać demokratyczne i pokojowe przemiany w kraju wszystkimi narzędziami i instrumentami, jakimi dysponujemy" - powiedział w piątek komisarz ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliver Varhelyi.

Nowy program pomocowy „EU4Belarus: solidarność z ludnością Białorusi” będzie koncentrował się na czterech kluczowych obszarach. Pierwszy to wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów, w szczególności dla społeczności lokalnych i inicjatyw grup obywatelskich.

Drugi filar to wsparcie dla młodzieży, w tym poprzez program stypendialny dla studentów i młodych specjalistów dotkniętych kryzysem politycznym.

Trzeci to wsparcie doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w celu zwiększenia odporności na obecne spowolnienie gospodarcze. Wreszcie czwarty to poprawa odporności dot. zdrowia poprzez wzmocnienie zdolności białoruskiego społeczeństwa do reagowania na wciąż trwającą pandemię Covid-19.

Program ten jest częścią pakietu wsparcia o wartości 53 mln euro ogłoszonego w sierpniu przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, który obejmuje również 3,7 mln euro nadzwyczajnego wsparcia UE dla ofiar prześladowań i niezależnych mediów po wyborach prezydenckich na Białorusi w sierpniu. W przygotowaniu jest dalsze wsparcie w celu ułatwienia małym i średnim firmom dostępu do finansowania, o wartości 6 mln euro.