Proszę, aby od Wigilii uroczystości Bożego Narodzenia obowiązujący dotąd limit wiernych (jedna osoba na 15 mkw.) został zmniejszony do osoby na 7 mkw. – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do premiera Mateusza Morawieckiego.

W informacji przekazanej PAP wtorek przez Biuro Prasowe KEP czytamy, że abp Stanisław Gądecki w liście do premiera Mateusza Morawieckiego podkreślił, że "Kościół katolicki od początku trwania pandemii ze zrozumieniem podchodził do decyzji władz państwowych, również gdy dotykały one sfery życia religijnego".

Zaznaczył jednocześnie, że "Kościół nie zrezygnował ze swoich praw, w tym z prawa do wolności religijnej, gwarantowanej przez art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".

"Na gruncie prawnym – podobnie jak na gruncie teologicznym – możemy powiedzieć, że wolność religijna nie jest po prostu jednym z praw człowieka, ale należy ona do fundamentalnych praw człowieka, których ochrona jest warunkiem sine qua non demokratycznego państwa prawnego" – napisał abp Gądecki.

Zwrócił uwagę, że zbliżająca się uroczystość Bożego Narodzenia jest dla chrześcijan czasem szczególnym.

"Należy więc zrobić wszystko, aby – przy zachowaniu norm bezpieczeństwa – jak największa liczba osób miała możliwość uczestnictwa w świątecznej liturgii, w tym we mszy świętej pasterskiej. W związku z powyższym proszę, aby od Wigilii uroczystości Bożego Narodzenia obowiązujący dotąd limit wiernych (jedna osoba na 15 mkw.) został zmniejszony do osoby na 7 mkw." – napisał przewodniczący KEP.

Zwrócił uwagę, że w wyniku rozmów przedstawicieli Konferencji Biskupów Francji z rządem uzgodniono, że "do 15 grudnia wymagane będzie pozostawienie dwóch wolnych miejsc między każdą osobą lub rodziną i zajmowanie tylko, co drugiego rzędu, z nadzieją, że po 15 grudnia restrykcje zostaną ponownie poluzowane, by dać możliwość wiernym swobodnego przeżycia uroczystości Bożego Narodzenia".

W ocenia przewodniczącego KEP, "podtrzymując surowe obostrzenia w kościołach, redukujemy cały okres świąteczny do kwestii dokonywania zakupów, dla robienia których rezygnuje się nawet z wolnej niedzieli".

Zaznaczył, że "w okresie coraz większego sekularyzmu wolność religijna jest ważnym i wartym ochrony prawem, gdyż jej przestrzeganie służy zarówno jednostce, jak i dobru społeczeństwa". Zauważył też, że ograniczając możliwość sprawowania aktów kultu publicznego, rząd "ustanawia niebezpieczny precedens, który może skutkować poważnymi konsekwencjami w przyszłości, może zostać wykorzystany przez rządy wrogo nastawione do religii i Kościoła".

"Religia odgrywa znaczącą rolę w zachowaniu zdrowia duchowego i mentalnego, które w czasie pandemii jest poważnie zagrożone" – napisał abp Gądecki.