Sejmowa komisja gospodarki i rozwoju poparła w czwartek dwie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Poprawki mają charakter doprecyzowujący, ustawą zajmie się ponownie Sejm.

Pierwsza poprawka Senatu przewiduje wykreślenie słowa "pieniężne" z wyrażenia "środki pieniężne". Druga zastępuje sformułowanie „ze złożeniem przez beneficjenta pomocy oświadczenia, o którym mowa w ust. 3” wyrażeniem „z okresem rezygnacji”.

Podczas posiedzenia komisji przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych ocenił, że obie poprawki mają charakter czysto legislacyjny, a ministerstwo nie zgłasza zastrzeżeń. Poprawkami zajmie się teraz Sejm.

Zgodnie z nowymi przepisami, będzie tworzony wyodrębniony rachunek bankowy, na który udzielający pomocy publicznej wpłacałaby środki dla beneficjentów. Pieniądze na tym rachunku byłyby gromadzone do momentu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości UE ważności lub nieważności decyzji Komisji Europejskiej w związku z udzieleniem pomocy publicznej.

"Gwarantuje, że decyzje lub umowy cywilnoprawne przewidujące udzielanie pomocy publicznej zatwierdzonej wzruszoną decyzją Komisji Europejskiej mogą być dalej wykonywane w zakresie niezwiązanym z dokonywaniem wypłat pomocy" - czytamy na stronie Senatu.

W prac nad nowelą w Senacie, przedstawiciel resortu aktywów pytany, co się stanie ze środkami zgromadzonymi na tym rachunku w razie negatywnego dla udzielającego pomocy rozstrzygnięcia TSUE, odpowiedział, że w większości przypadków wracałyby one do budżetu państwa, gdyż to państwo najczęściej udziela takiej pomocy. W czasie prac nad ustawą poseł Krzysztof Tchórzewski (PiS) wskazywał, że ustawa jest bardzo ważna ze względu na polską ustawę o rynku mocy, która gwarantuje pomoc publiczną dla energetyki konwencjonalnej.(PAP)