Za nowelą z poprawką o charakterze legislacyjnym głosowało 279 posłów, przeciw było 131, wstrzymało się 40.

Wcześniej większość sejmowa odrzuciła poprawkę dot. dodania do nazwy ustawy frazy "Prawo zamówień publicznych".

Ustawę o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw, przygotowało ministerstwo rozwoju, pracy i technologii.

Reklama

Według tego resortu w przyjętej nowelizacji chodzi o dostosowanie przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do nowego Prawa zamówień publicznych, a także doprecyzowanie regulacji nowego Prawa zamówień publicznych.

Przedstawiciele ministerstwa rozwoju wskazali, że projekt nowelizacji uwzględnia postulaty części przedstawicieli rynku zamówień publicznych, zgłaszane w ostatnich miesiącach oraz uwagi powstałe w toku procesu legislacyjnego.

Dodali, że dostosowanie przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do regulacji nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczy w szczególności: wyłączeń spod obowiązku stosowania ustawy, komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami oraz przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania o zawarcie umowy koncesji.

Chodzi także o to, aby przepisy ustawy o umowie koncesji w jak największym stopniu odzwierciedlały regulacje unijnych dyrektyw dot. zamówień publicznych - podali.

Projektowane zmiany mają wejść w życie wraz z nowym Prawem zamówień publicznych, tj. 1 stycznia 2021 roku.

Ustawa trafi teraz do Senatu. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt