Senat, który w środę przed południem rozpoczął posiedzenie zajmie się nowelizacją ustawy covidowej. Przewiduje ona, że dodatki za pracę z pacjentem z COVID-19 będą wypłacane jedynie pracownikom medycznym skierowanym do takiej pracy, a nie wszystkim w nią zaangażowanym.

Na początku posiedzenia marszałek Senatu Tomasz Grodzki zaproponował uzupełnienie porządku obrad m.in. o drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z groźby zawetowania budżetu UE i rozpatrzenia go jako punktu pierwszego porządku obrad.

Wicemarszałek Senatu, senator Marek Pęk (PiS) zgłosił sprzeciw wobec wprowadzenia tego punktu. "Ta uchwała jest szkodliwa, ta uchwała jest sprzeczna z kierunkami działań wyznaczonymi polskiemu rządowi, ta uchwała jest sprzeczna z analogiczną uchwałą polskiego Sejmu, której celem było wzmocnienie stanowiska negocjacyjnego działań premiera Mateusza Morawieckiego w Brukseli" - argumentował Pęk.

Jak dodał, "ta uchwała jest sprzeczna z konstytucyjnymi uprawnieniami Senatu, bowiem to Sejm, a nie Senat sprawuje kontrolę nad rządem i to premier, i minister spraw zagranicznych pod kontrolą Sejmu, sprawuje politykę zagraniczną". "Senat takich uprawnień nie posiada" - dodał wicemarszałek.

Za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad i rozpatrzeniem go jako punktu pierwszego było 50 senatorów, 47 zagłosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W związku z tym punkt ten został wprowadzony do porządku obrad izby. Marszałek Grodzki poinformował, że głosowanie nad nim odbędzie bezpośrednio po jego omówieniu.

W środę połączone komisje senackie Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Ustawodawcza zarekomendowały projekt uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z groźby zawetowania budżetu Unii Europejskiej. Za projektem uchwały głosowało 20 senatorów, przeciw było 11. Wcześniej komisje nie zaakceptowały wniosku wicemarszałka Marka Pęka (PiS) o odrzucenie projektu.

W myśl projektu uchwały "Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa rząd do poszanowania interesu narodowego i wycofania się ze sprzecznej z polską racją stanu próby wetowania budżetu Unii Europejskiej".

"Weto, którego użycie rząd PiS zapowiada, godzi w interesy gospodarcze, polityczne i strategiczne Polski. Grozi opóźnieniem, ograniczeniem lub nawet wstrzymaniem wypłaty setek miliardów złotych ze środków europejskich dla Polski, w tym z Instrumentu na rzecz Obudowy i Zwiększania Odporności, które mają pomóc w przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemią koronawirusa. Na środki te czekają pracownicy i przedsiębiorcy, samorządy, rolnicy, a także system ochrony zdrowia w Polsce i całej Europie" - głosi tekst uchwały.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy covidowej, której celem jest wypłacanie dodatków za pracę z pacjentem z COVID-19 jedynie pracownikom medycznym skierowanym do niej, a nie wszystkim w nią zaangażowanym.

Sejm, pod koniec października, przegłosował poprawki Senatu do ustawy dotyczącej przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (tzw. covidowej). Posłowie poparli – mimo negatywnego stanowiska rządu – poprawkę, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenie. Regulacja została podpisana przez prezydenta, ale nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Następnego dnia Sejm uchwalił kolejną nowelizację tzw. ustawy covidowej. Jej projekt został złożony przez PiS w celu – jak wskazano w uzasadnieniu – naprawy błędu tzw. konwalidacji, który miał miejsce podczas rozpatrywania senackich poprawek do poprzedniej noweli covidowej.

Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy wprowadzającą opodatkowanie spółek komandytowych CIT. Głównym celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego i obrona przed wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych. W porządku obrad jest również nowelizacja ustawy wprowadzającą estoński CIT dla firm. Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Istotą estońskiego CIT jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, która dostosowuje zapisy ws. aplikantów sędziowskich i prokuratorskich do wymogu posiadania przez sędziów wyłącznie polskiego obywatelstwa; a także ustawą o zawodzie farmaceuty, która zakłada m.in., farmaceuci będą mogli prowadzić konsultacje farmaceutyczne oraz przeglądy lekowe. (PAP)

autor: Edyta Roś