Senat w środę rozpocznie trzydniowe posiedzenie; zajmie się nowelizacją ustawy covidowej, której celem jest wypłacanie dodatków za pracę z pacjentami chorymi na COVID-19 jedynie pracownikom medycznym skierowanym do niej, a nie wszystkim w nią zaangażowanym.

W połowie listopada senacka Komisja Zdrowia opowiedziała się za odrzuceniem tej kolejnej nowelizacji ustawy covidowej. Wcześniej Sejm, pod koniec października, przegłosował poprawki Senatu do poprzedniej noweli ustawy dotyczącej przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Posłowie poparli – mimo negatywnego stanowiska rządu – poprawkę, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Regulacja została podpisana przez prezydenta, ale nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw, więc nie może wejść w życie.

Następnego dnia Sejm uchwalił kolejną nowelizację tzw. ustawy covidowej. Jej projekt został złożony przez PiS w celu – jak wskazano w uzasadnieniu – naprawy błędu tzw. konwalidacji, który miał miejsce podczas rozpatrywania senackich poprawek do poprzedniej noweli covidowej. Rzecznik rządu Piotr Müller tłumaczył, że ustawa covidowa w obecnym brzmieniu jest efektem pomyłki w głosowaniach i jej wejście w życie oznaczałoby wypłacenie dodatkowych wynagrodzeń praktycznie wszystkim lekarzom.

Senatorowie na posiedzeniu zajmą się też nowelizacją ustawy wprowadzającą opodatkowanie spółek komandytowych CIT. Głównym celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego i obrona przed wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych.

Posłowie przyjęli poprawki, które zakładają m.in. wydłużenie czasu obowiązywania rozwiązań podatkowych wprowadzonych przez tzw. tarcze antykryzysowe. Chodzi między innymi o ulgi badawczo rozwojowe na walkę z COVID-19 czy darowizny przedsiębiorców dla podmiotów, na przykład szpitali, które biorą udział w walce z epidemią.

Zmiany, obok nadania spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego i rozszerzenia zakresu szacowania wartości transakcji, przewidują też m.in., że limit przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT zostanie podniesiony z 1,2 do 2 mln euro.

W porządku obrad jest również nowelizacja ustawy wprowadzającą estoński CIT dla firm. Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Istotą estońskiego CIT jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach. Zgodnie z ustawą, z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa - z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne.

Według szacunków resortu finansów koszt wdrożenia tego rozwiązania dla budżetu wyniesie około 5,6 mld zł w roku 2021.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, która dostosowuje zapisy ws. aplikantów sędziowskich i prokuratorskich do wymogu posiadania przez sędziów wyłącznie polskiego obywatelstwa.

Senat rozpatrzy też ustawę o zawodzie farmaceuty, która zakłada m.in., farmaceuci będą mogli prowadzić konsultacje farmaceutyczne oraz przeglądy lekowe. Ustawa ta przewiduje też, że farmaceuci będą mogli opracowywać indywidualne plany opieki farmaceutycznej oraz wykonywać proste badania diagnostyczne, które są związane z farmakoterapią.

W porządku obrad są też ustawy: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który ma m.in. umożliwić całkowitą elektronizację procesu opiniowania inwestycji w ochronie zdrowia i uprości formalności; nowelizacja ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa - zakłada m.in., że samorządy mają dostać więcej pieniędzy na budowę mieszkań dla osób o mniej zasobnych portfelach.