Prof. Piotr Stepnowski został w poniedziałek wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2020-2024. Wybory ogłoszono po rezygnacji z tej funkcji dr. hab. Jerzego Gwizdały. Ze względu na epidemię zostały one przeprowadzone zdalnie.

Wyboru dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów (UKE), które składa się z przedstawicieli wszystkich grup tworzących społeczność akademicką UG. Kontrkandydatem prof. Stepnowskiego w wyborach rektorskich był prof. Krzysztof Bielawski, prorektor ds. rozwoju i współpracy z zagranicą.

Obaj kandydaci wzięli udział w 15 otwartych spotkaniach online z wykładowcami, studentami, doktorantami, pracownikami administracji oraz Centrum Języków Obcych. Mówili o wizji rozwoju uczelni, odpowiadali na zadawane pytania, a dyskusje trwały od 2 do 3 godzin. 16 listopada na uczelnianym kanale You Tube odbyła się ich wspólna debata, w której uczestniczyło około 150 osób. Bielawski i Stepnowski prowadzili też intensywną kampanię wyborczą w mediach społecznościowych.

Z powodu epidemii wybory zostały przeprowadzone w formie zdalnej. Jak przekazała rzeczniczka UG dr Beata Czechowska-Derkacz, w tajnym głosowaniu wzięło udział 130 elektorów. Za wyborem prof. Piotra Stepnowskiego opowiedziały się 104 osoby, 26 wskazało prof. Krzysztofa Bielawskiego.

Przed nowym rektorem stoi niełatwe zadanie, m.in. odbudowy wizerunku uczelni.

"Społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego, udzieliła mi dużego kredytu zaufania powierzając mi funkcję rektora. Mandat ten, uzyskany znaczącą większością głosów, pozwala mi na realizację wizji uniwersytetu marzeń, będącego wspólnotą różnorodności, w której jest miejsce dla wszystkich. Mam nadzieję, że w krótkim czasie uda nam się wzmocnić pozycję i prestiż uczelni" - mówił prof. Stepnowski podczas briefingu prasowego.

Jak dodał, tuż po wyborach odbył serię spotkań z przedstawicielami administracji. "Zakomunikowałem powołanie nowych osób, na funkcję kanclerza UG oraz kwestora. Jutro wręczę tym osobom nominację oraz zakres zadań, których realizacji będę oczekiwał" - oświadczył.

Poinformował, że swoją kadencję rozpocznie od usprawnienia struktur administracyjnych, m.in. w zakresie zamówień publicznych, zarządzania informacji, biurokracji. Zapowiedział też, że na najbliższym posiedzeniu Senatu uczelni, które odbędzie się w czwartek, ogłosi skład nowego zespołu rektorskiego. "Zmianom ulegną zakresy obowiązków prorektorów"- oznajmił.

Stepnowski planuje również powołać rzecznika ds. rzetelności naukowej. "Będzie to osoba odpowiedzialna za właściwy nadzór nad postępowaniami. Będzie też wspierać rady dyscyplin naukowych w zakresie weryfikacji dokumentacji związanych z uzyskaniem stopni i tytułów naukowych, a także prowadzić działalność prewencyjną, głównie poprzez szkolenia dotyczące między innymi cytowania dzieł, własności intelektualnej" - wyjaśnił.

Dopytywany przez dziennikarzy, czy rzecznik zajmie się również sprawą byłego rektora uniwersytetu, prof. Stepnowski przypomniał, że wobec Gwizdały toczą się trzy równoległe postępowania, które mają wyjaśnić, czy dopuścił się on plagiatu.

"Dochodzenie w tej sprawie wszczęła prokuratura w Bydgoszczy. Postępowanie wyjaśniające prowadzi też Rzecznik Dyscyplinarny przy ministrze nauki. Ponadto, Rada Dyscypliny Ekonomia i Finanse UG bada rozprawę habilitacyjną byłego rektora" - mówił.

Zapowiedział, że na UG powstanie też centrum marketingu i komunikacji, które będzie zajmowało się propagowaniem informacji o uczelni, działalnością promocyjna uniwersytetu, współpracą z osobami z zewnątrz.

Piotr Stepnowski urodził się 30 czerwca 1970 roku w Gdańsku. Tytuł profesora uzyskał w wieku 39 lat. Swoją karierę naukową związał z Uniwersytetem Gdańskim. Był m.in. prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą, dziekanem Wydziału Chemii.

Stepnowski jest światowym pionierem badań w zakresie wykrywania i oceny narażenia środowiskowego nietypowych zanieczyszczeń chemicznych, takich jak pozostałości leków czy tzw. cieczy jonowych. Współpracuje z szerokim gronem naukowców, także z ośrodków zagranicznych, m.in. z Niemiec, Francji czy Portugalii. Jest autorem i współautorem ponad dwustu artykułów, opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. Był opiekunem ponad pięćdziesięciu prac magisterskich oraz promotorem 14 doktoratów.

We wrześniu w miesięczniku "Forum akademickie" ukazał się tekst Marka Wrońskiego, który zarzucił ówczesnemu rektorowi UG dr. hab. Jerzemu Gwizdale, iż ten dopuścił się licznych plagiatów. Kilka dni po publikacji materiału Gwizdała złożył rezygnację z funkcji rektora, powołał się w niej m.in. na pogarszający stan swojego zdrowia. (PAP)Autorka: Anna Machińska