Sejmowa komisja finansów publicznych poparła w czwartek rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający m.in. pakiet uproszczeń, tzw. Slim VAT. Przegłosowano poprawki, głównie redakcyjne.

Komisja rozpatrzyła w czwartek projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Do projektu wprowadzono szereg poprawek, głównie redakcyjnych zaproponowanych przez sejmowych legislatorów.

Ze zgłoszonych merytorycznych poprawek poparcie uzyskała poprawka Wiesława Janczyka (PiS), zgodnie z którą kwota prezentów ewidencjonowanych o małej wartości, o których mowa jest w ustawie, to kwota netto.

Jak tłumaczył w środę podczas pierwszego czytania projektu wiceminister finansów Jan Sarnowski, zmiany wprowadzane niniejszym projektem upraszczają i doprecyzowują przepisy o VAT.

"Pierwszym, kluczowym elementem tego pakietu jest projekt nazwany Slim VAT. To akronim utworzony ze słów +simple, local and modern+. Czyli jest to podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje. Jest to też podatek nowoczesny, w przypadku którego wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach" - tłumaczył.

Zaznaczył, że cechą charakterystyczną polskiej gospodarki jest rozbudowany sektor małych i średnich przedsiębiorstw, a rządowi zależy na tym, by sukcesywnie usuwać z ich drogi jak najwięcej formalności. Jednocześnie wraz z postępującą cyfryzacją wiele obowiązków ciążących na podatnikach przestaje być konieczne.

"Z tego właśnie powodu Ministerstwo Finansów rozpoczęło stały audyt rozwiązań VAT-owskich pod kątem problemów, jakie wywołują w codziennym stosowaniu. Audyt ma charakter permanentny. Chcemy, aby cyklicznie, raz na pół roku, ministerstwo prezentowało kolejną ustawę upraszczającą przepisy VAT-owskie i zdejmującą z firm nadmierne i kłopotliwe obowiązki" - zapowiedział.

Informując o rozwiązaniach zawartych w projekcie Sarnowski wskazał na uproszczenia w fakturowaniu, przy eksporcie, czy w zakresie obliczania kursów walut.

"Po pierwsze, ułatwimy i przyspieszymy rozliczenia między firmami. Podatnik dający rabat nie będzie już musiał pilnować tego, czy dostał potwierdzenie otrzymania faktury przez swojego kontrahenta, czy nie. Skorzystają też eksporterzy. Czas na wysłanie towaru do kontrahenta spoza Unii Europejskiej bez negatywnych konsekwencji w zakresie VAT-u zwiększy się aż trzykrotnie, konkretnie – z 2 do 6 miesięcy od momentu otrzymania zaliczki" - tłumaczył wiceminister.

Poza tym, jeżeli przedsiębiorca umówił się na zapłatę w walucie obcej, to nie będzie musiał obliczać jej kursu na różnych zasadach dla podatków dochodowych i VAT-u. Będzie mógł to zrobić raz dla obu podatków. O miesiąc przedłużony zastał termin przeznaczony na VAT-owskie rozliczenie faktur – z 3 do 4 miesięcy - informował przedstawiciel MF.

Pozostałe zmiany, jak mówił Sarnowski, mają charakter doprecyzowujący oraz uszczelniający - dotyczą głównie Tax Free oraz wiążących informacji stawkowych.

"Zmiany w zakresie Tax Free to wprowadzenie elektronicznego systemu rejestracji i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT-u dla podróżnych. Dla przedsiębiorcy oznacza to zmniejszenie liczby papierowych dokumentów, automatyzację procesów przez wprowadzenie kas on-line, przyspieszenie i uproszczenie zwrotu podatku podróżnym. Dla budżetu państwa oznacza to uszczelnienie poboru podatku" - mówił wiceminister.

Według MF rozwiązania te wpłyną na ograniczenie procederu wywozu towarów z zastosowaniem dokumentów Tax Free oraz ułatwią też kontrole podatkowe sprzedawców.

Zmiany w zakresie wiążących informacji stawkowych to m.in. poszerzenie ochrony związanej z wiążącą informacją stawkową dla towarów identyfikowanych w VAT według PKWiU.

"Wprowadzamy też ograniczenie ochrony wiążących informacji stawkowych, przede wszystkim ograniczenie czasowe. Będą one mogły być stosowane tylko przez 5 lat" - tłumaczył Sarnowski.

Zgodnie z przedstawionym przez niego wyliczeniem zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania w ciągu kilku pierwszych lat wpłyną na zmniejszenie dochodów sektora finansów publicznych o ok. 160–165 mln zł rocznie. (PAP)

Autor: Marcin Musiał