Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, pierwsze miejsce, podobnie jak w październiku, zajęłoby PiS z poparciem 28,7 proc., na drugim miejscu uplasowałaby się KO - 24,7 proc. Przewaga PiS nad KO jednak zmalała z 10 do 4 pkt proc. - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu.

IBRiS zadał respondentom pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan/i w nich udział?". Na odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 33,6 proc. pytanych, a "raczej tak" - 13,5 proc. Na drugim biegunie, zdecydowanie w wyborach nie wzięłoby udziału 26,1 proc. pytanych, a odpowiedź "raczej nie" wybrało 23,8 proc.

PiS jest nadal ugrupowaniem, które cieszy się największym poparciem wśród Polaków. Na partię Jarosława Kaczyńskiego swój głos chciałoby oddać 28,7 proc. ankietowanych. KO z wynikiem 24,7 proc. traci do PiS 4 pkt proc.

W badaniu IBRiS przeprowadzonym dla Onetu w październiku PiS uzyskało 37 proc. głosów ankietowanych, a KO 26,8 proc. Tak więc przewaga PiS nad KO wynosiła wówczas ponad 10 pkt proc.

Na trzecim miejscu w listopadowym sondażu jest Polska 2050. Na ugrupowania Szymona Hołowni zadeklarowało oddanie głosu 11,3 proc. badanych, w październiku było to 8,7 proc.

Poza podium znalazła się Lewica, z wynikiem 7 proc. (wobec 7,5 proc. w październiku). Do Sejmu dostałaby się jeszcze Konfederacja i PSL. Obie partie mogłyby liczyć na 5,1 proc głosów.

W październikowym badaniu IBRiS Konfederacja uzyskała 7,2 proc. poparcia, a Polskie Stronnictwo Ludowe znalazło się poza parlamentem z wynikiem 3,8 proc.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało przeprowadzone 3 listopada metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Badana próba wyniosła 1100 osób.