Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) została wprowadzona 1 stycznia 2019 r. w odniesieniu do wybranego zakresu dokumentów. Z początkiem lipca 2021 r. usługodawcy będą obowiązani zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w EDM.
Na EDM składa się tzw. zdarzenie medyczne, czyli ewidencja kontaktu pacjenta z systemem ochrony zdrowia. Docelowo każda wizyta w gabinecie lekarskim będzie kończyła się przekazaniem danych zdarzenia medycznego do systemu centralnego (P1). Będą to m.in. informacje o rozpoznanej przez danego pracownika medycznego jednostce chorobowej oraz wykonanych procedurach medycznych, które zostały zrealizowane w trakcie świadczenia medycznego. W ten sposób można będzie budować historię leczenia danego pacjenta.
Dzięki temu pacjent – logując się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – uzyska dostęp do dotyczących go dokumentów medycznych. Poprzez IKP będzie mógł też decydować o nadaniu uprawnień dostępu do swoich danych np. konkretnemu lekarzowi specjaliście. Jeszcze przed wizytą, lekarz będzie mógł już wstępnie zweryfikować, jakie pacjent ma choroby i jakie procedury medyczne warto rozważyć.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: pilotaż już się zaczął

Aby przetestować nowe rozwiązania, Centrum e-Zdrowia uruchomiło już wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia pilotaż zdarzeń medycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej.
Obecnie placówki biorące udział w pilotażu są na etapie zawierania umów z NFZ, który będzie wspierał finansowo te podmioty (o ile spełnią kryterium aktywnego udziału). Pilotaż będzie trwał do kwietnia przyszłego roku, tak aby od maja 2021 roku rozpocząć wprowadzenie rozwiązania na terenie całego kraju.

Zamawianie e-recept online, centralna e-rejestracja, czyli nowe funkcjonalności

Do końca 2021 r. planowany jest też dalszy rozwój systemu e-zdrowia (P1), do którego dodane zostanie zamawianie e-recept online, e-rejestracja i e-wizyta dostępna na IKP. Dodatkowy zakres prac będzie finansowany w całości ze środków europejskich, a jego wartość to 120 mln zł.
Czym jest zamawianie e-recepty? Poprzez funkcjonalność IKP pacjenci będą mogli zasygnalizować swojemu lekarzowi, że kończą się im leki i uzyskać przedłużenie e-recepty bez konieczności udawania się czy nawet telefonowania do placówki.
E-rejestracje i e-wizyty także zostaną zrealizowane do końca przyszłego roku. E-rejestracja będzie ograniczona początkowo do kilku rodzajów świadczeń i zostanie udostępniona pacjentom również z poziomu IKP. Wymagać będzie wdrożenia odpowiedniej funkcjonalności do systemów oprogramowania podmiotów leczniczych, jednak Centrum e-Zdrowia uwzględnia możliwość braku posiadania takiego systemu przez niektóre placówki. W związku z tym o nową funkcjonalność zostanie rozbudowana bezpłatna aplikacja gabinet.gov.pl, która w przypadku braku oprogramowania od dostawców komercyjnych będzie umożliwiała obsługę e-rejestracji.