Nazwiska nowych ministrów podał w środę premier Mateusz Morawiecki.

Ministrem bez teki zostanie Michał Cieślak z Porozumienia. Morawiecki potwierdził, że stanowisko ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obejmie ktoś z Solidarnej Polski, kandydat nie został jednak jeszcze wybrany. Wcześniej spekulowano, że będzie to Michał Woś.

Reklama

Oto skład Rady Ministrów zaproponowany w środę przez premiera Mateusza Morawieckiego:

1. Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
2. Jarosław Kaczyński – Wiceprezes Rady Ministrów
3. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
4. Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
5. Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
6. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki
7. Tadeusz Kościński - Minister Finansów i Funduszy
8. Michał Kurtyka - Klimatu i Środowiska
9. Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury
10. Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej
11. Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
12. Grzegorz Puda – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
13. Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości
14. Mariusz Kamiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
15. Zbigniew Rau – Minister Spraw Zagranicznych
16. Adam Niedzielski – Minister Zdrowia
17. Michał Dworczyk – Minister-Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
18. Łukasz Schreiber – Minister-Członek Rady Ministrów
19. Konrad Szymański – Minister do spraw Unii Europejskiej
20. Michał Cieślak – Minister-Członek Rady Ministrów
21. Przedstawiciel Solidarnej Polski - Minister-Członek Rady Ministrów (nazwisko zostanie przedstawione w późniejszym terminie).Reklama

Stanowiska tracą:

1. Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz
2. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski
3. Minister edukacji Dariusz Piontkowski
4. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek
5. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk
6. Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk
7. Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak
8. Minister cyfryzacji Marek Zagórski
9. Minister środowiska Michał Woś.Premier: Budowa państwa dobrobytu

"Jestem przekonany, że zmiany w rządzie przyczynią się do szybszego wyjścia z kryzysu, szybszego i lepszego poradzenia sobie z kryzysem niż nasi partnerzy w Europie Południowej, nasi bezpośredni sąsiedzi czy w Europie Zachodniej. Bo to jest pewna miara, którą każdy będzie się posługiwał i nas w ten sposób rozliczał przez 12 lub 24 miesięcy" - podkreślił Morawiecki.

Zdaniem premiera, zmiany w rządzie mają się także przyczynić do "budowy państwa dobrobytu, to, co obiecaliśmy Polakom". "To jest sedno naszego programu, jednocześnie opierające się o wartości polskie i europejskie" - oświadczył.

Rekonstrukcja rządu - 14 ministerstw zamiast 20

Przed rekonstrukcją rządu Morawiecki kierował pracami 20 resortów. Według listy przekazanej PAP przez KPRM, w wyniku rekonstrukcji powstanie ich 14.

W skład rządu weszło czterech wicepremierów: Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin, Piotr Gliński i Jarosław Gowin. W poprzednim gabinecie Morawieckiego w randze wicepremiera byli: Jacek Sasin, Piotr Gliński i Jadwiga Emilewicz.

Niektóre z funkcjonujących resortów zostaną poszerzone o dodatkowe działy.

Resort rozwoju (kierowany dotychczas przez Jadwigę Emilewicz) przekształcony zostaje w ministerstwo rozwoju, pracy i technologii - jego szefem będzie Jarosław Gowin. Ministerstwo środowiska (kierowane przez Michała Wosia) i ministerstwo klimatu (kierowane przez Michała Kurtykę) zostają połączone w ministerstwo klimatu i środowiska, którym pokieruje Kurtyka.

Z kolei Piotr Gliński będzie szefował nowemu resortowi kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Swoją funkcję utrzymał Tadeusz Kościński, który zostanie szefem nowego ministerstwa finansów i funduszy. Natomiast nowym ministerstwem edukacji i nauki pokieruje Przemysław Czarnek (dotychczas resortem nauki i szkolnictwa wyższego kierował Wojciech Murdzek, a resortem edukacji narodowej - Dariusz Piontkowski).

Zlikwidowane zatem zostaną: ministerstwo cyfryzacji (kierowany wcześniej przez Marka Zagórskiego), ministerstwo sportu (kierowany przez Danutę Dmowską-Andrzejuk), ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej (kierowane przez Marka Gróbarczyka), funduszy i polityki regionalnej (kierowane przez Małgorzatę Jarosińską-Jedynak) oraz resort środowiska (połączony z resortem klimatu), ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego.

W niezmienionej formule będą funkcjonować: ministerstwo obrony narodowej, kierowane ponownie przez Mariusza Błaszczaka, ministerstwo spraw zagranicznych kierowane nadal przez Zbigniewa Raua, ministerstwo aktywów państwowych, kierowany wciąż przez wicepremiera Jacka Sasina, ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi, kierowane przez nowego ministra Grzegorza Pudę, który zastąpi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ministerstwo infrastruktury, kierowane ponownie przez Andrzeja Adamczyka, ministerstwo sprawiedliwości, kierowane ponownie przez Zbigniewa Ziobrę, ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji, kierowane ponownie przez Mariusza Kamińskiego, a także ministerstwo zdrowia - kierowane nadal przez Adama Niedzielskiego.

Ponadto dotychczasowe ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej będzie funkcjonować jako ministerstwo rodziny i polityki społecznej, którym nadal kierować będzie Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w randze ministra-członka Rady Ministrów pozostaną: Michał Dworczyk (jako szef KPRM) i Łukasz Schreiber. Konrad Szymański będzie w KPRM pełnił funkcję ministra ds. UE. Do KPRM wejdzie również dwóch nowych ministrów: Michał Cieślak (z ramienia Porozumienia) oraz przedstawiciel Solidarnej Polski, którego nazwisko zostanie podane w innym terminie.