Minister zdrowia Adam Niedzielski zarządzeniem, które zostało opublikowane w poniedziałek, ustanowił specjalny zespół, który ma zająć się opracowaniem propozycji zmian w ustawie z czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zmiany mają dotyczyć zasad kształtowania wysokości tego wynagrodzenia. W skład zespołu wejdą jako przewodniczący sekretarz stanu nadzorujący prace Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia oraz jako sekretarz - przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia. Natomiast członkami zespołu mają być po jednym przedstawicielu wskazanym przez reprezentatywne organizacje związkowe oraz organizacje pracodawców; zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dyrektorzy kolejno departamentów w MZ - dialogu społecznego, prawnego, departamentu analiz i strategii, strategii systemu zdrowia.

W skład zespołu wejdą jako przewodniczący sekretarz stanu nadzorujący prace Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia oraz jako sekretarz - przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia. Natomiast członkami zespołu mają być po jednym przedstawicielu wskazanym przez reprezentatywne organizacje związkowe oraz organizacje pracodawców; zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dyrektorzy kolejno departamentów w MZ - dialogu społecznego, prawnego, departamentu analiz i strategii, strategii systemu zdrowia.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL) Krzysztof Bukiel komentując tę decyzję wyraził nadzieję, że minister powoła do zespołu także przedstawicieli OZZL i przywołał hasło z czasów PRL: "nic o nas bez nas". Ponadto stwierdził, że zawód lekarza "ma swoją specyfikę i nikt nie orientuje się w niej tak jak lekarze".

"Ostateczne decyzje i tak należeć będą do rządu i parlamentu, ale robocze negocjacje powinny odbywać się z zachowaniem poszanowania podmiotowości zainteresowanych stron (i zdrowego rozsądku). Nic o nas bez nas!" - zaapelował. (PAP)