Nie widzimy zainteresowania strony rządowej, by wspólnie realizować Zielone Expo - podkreśliła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, przedstawiając masterplan imprezy, która - ze względu na zmiany w kalendarzu Expo spowodowane pandemią - mogłaby się odbyć w roku 2029.

W 2018 r. Łódź otrzymała prawo do organizacji Expo Horticultural (tzw. Zielone Expo) – międzynarodowej wystawy poświęconej tematyce wykorzystania zieleni i kształtowania krajobrazu w mieście. Przyznało je Zgromadzenie Ogólne AIPH (Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Ogrodniczych).

"W zeszłym roku firma PwC na zlecenie Miasta opracowała studium wykonalności wystawy, które byłoby podstawą do wspólnych działań z rządem Rzeczypospolitej w celu jej organizacji. Niestety, do tego momentu nie widzimy zainteresowania strony rządowej, aby projekt wspólnie realizować, choć uważamy, że jest on bardzo istotny, m.in. dla zbudowania innej atmosfery wokół Polski jeśli chodzi o postrzeganie spraw związanych ze zmianami klimatycznymi" - podkreśliła Zdanowska na konferencji w środę.

Jak dodała, pandemia wymusiła zmianę terminów organizacji szeregu imprez w tym Expo World w Dubaju, które miało się rozpocząć w październiku 2020 roku, a rozpocznie się rok później i potrwa od października 2021 do marca 2022. To z kolei spowodowało zmianę terminu Expo Horticultural w Katarze z przełomu 2021/2022 na 2023/2024 - oznacza to, że Zielone Expo w Katarze zachodziłoby na planowaną datę imprezy w Polsce.

"Poproszono nas o przełożenie wystawy na rok 2029. Nadal uważamy, że wcześniej uda nam się uzyskać akceptację u tego, bądź innego rządu" - zaznaczyła Zdanowska.

Zdaniem prezydent Łodzi Zielone Expo to dobry projekt dla rozwoju Polski, ponieważ będzie impulsem dla branż, które najbardziej ucierpiały z powodu pandemii - rozrywkowej, gastronomicznej, turystycznej, ale także dla branży budowlanej i ogrodniczej. "To sposób, by promować Polskę na świecie, ale też odrodzić wiele branż" - dodała.

Na konferencji w środę przedstawiono mediom założenia masterplanu dla Zielonego Expo w Łodzi. Zdanowska zapowiedziała, że władze Łodzi będą sukcesywnie wdrażać niektóre z zawartych w nim projektów. "Niezależnie od tego, czy rząd zdecyduje się nas wesprzeć, czy nie, czy wystawa ta zostanie zorganizowana w formule Expo, czy jako mniejsza wystawa ogrodnicza, chcielibyśmy wykorzystać wiedzę, którą pozyskaliśmy dzięki studium wykonalności" - wyjaśniła.

Aleksandra Zentile-Miller z firmy Chapman Taylor, w której przygotowano masterplan dla Zielonego Expo, podkreśliła, że projekt jest wyjątkowy na skalę światową, bo do tej pory wszystkie Horticultural Expo organizowane były na terenach dziewiczych, natomiast w Łodzi zostało ulokowane w centrum miasta, obejmując dwa już istniejące parki - 3 Maja i Baden-Powella, a także tereny przylegające do szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego - w sumie ponad 80 ha.

"Podzieliliśmy plan na cztery części, każdej nadając wiodące hasło. W Parku 3 Maja mówi ono o naturze wypoczynku, teren Parku im. Baden-Powella to natura życia - strefa różnego rodzaju aktywności, w okolicy Umedu będzie teren zdrowia, a obszar na południu zwany zatorzem ma stać się strefą biznesu. Uzupełnieniem projektu ma być stworzenie dogodnych rozwiązań transportowych" - przekazała Zentile-Miller.

Na wyznaczonym obszarze ma powstać szereg obiektów, np. pawilony, wieża widokowa, amfiteatr, ogrody poszczególnych krajów i niezbędna infrastruktura wystawowa. Będą zakątki poświęcone hortiterapii, ogrody sensoryczne, a także wąwóz położony nad budowanym obecnie w Łodzi tunelem średnicowym.

"W pracach projektowych i koncepcyjnych mieliśmy na uwadze to, co powinno w Łodzi po trwającym ok. 6 miesięcy Expo pozostać.(...) I tak np. część pawilonów będzie demontowalna i po zakończeniu imprezy będzie można ją przenieść na inne tereny zielone" - zaznaczyła dyrektor z Chapman Taylor.

Jednocześnie w mieście powstanie sześć szlaków - rewitalizacji, terenów wodnych, zielonych, sportowych, elementów kultury i tradycji - o łącznej długości ponad 120 km.

Jak podał dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w łódzkim magistracie Maciej Riemer, koszt organizacji Zielonego Expo to ok. 1,6 mld zł, z czego ok. 700 mln stanowiłyby wpływy, a resztą kosztów musiałyby podzielić się po połowie strony finansujące wydarzenie. Zdaniem Riemera, wiele tych kosztów można byłoby pokryć z funduszy UE.