O decyzji niemieckiego rządu poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec.

"Z perspektywy rządu federalnego Helga Schmid jest idealną kandydatką na stanowisko Sekretarza Generalnego OBWE: dzięki wieloletniemu doświadczeniu przywódczemu, nadzwyczajnym umiejętnościom negocjacyjnym i aktywnemu wkładowi w zapobieganie kryzysom międzynarodowym od lat kształtuje wielostronne działania w Europie i poza nią" - oświadczył szef dyplomacji niemieckiej Heiko Maas.

Maas dodał, że "rząd federalny jest przekonany, że taki przywódca jak Helga Schmid byłby wielkim atutem dla OBWE i współpracy ogólnoeuropejskiej". "Współpraca w zakresie bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim, zwłaszcza w celu uniknięcia dalszych kryzysów, opiera się na zdolności do kompromisu, równowagi i dialogu. Dotyczy to zwłaszcza OBWE" - powiedział minister.

Reklama

Maas zauważył, że przedstawiając kandydaturę Schmid, rząd federalny podkreślił znaczenie OBWE dla niemieckiej polityki zagranicznej.

Schmid pełni funkcję sekretarza generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), odpowiedzialnej za stosunki dyplomatyczne Unii Europejskiej z państwami spoza UE oraz politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii.

Kandydatka Niemiec na szefa OBWE urodziła się w 1960 roku w Bawarii. Studiowała literaturę, historię i politykę na Uniwersytecie Ludiwga Maximilliana w Monachium. Jest też absolwentką Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu, gdzie studiowała prawo i stosunki międzynarodowe. Od 1991 roku związana z niemiecką dyplomacją, była m.in. doradcą politycznym niemieckich ministrów spraw zagranicznych: Klausa Kinkla oraz Joschki Fischera. W 2010 roku została zastępcą sekretarza generalnego do spraw politycznych ESDZ. Brała udział w negocjacjach w sprawie programu jądrowego Iranu. Zasłynęła powiedzeniem: "Kobiety są lepszymi negocjatorami". Od 1 września 2016 roku jest sekretarzem generalnym ESDZ.

OBWE jest największą regionalną organizacją bezpieczeństwa na świecie. Działa na rzecz stabilności, pokoju i demokracji. Skupia 57 państw z Ameryki Północnej, Europy i Azji Środkowej.

OBWE ma siedzibę i sekretariat w Wiedniu. Oprócz sekretariatu składa się z trzech niezależnych instytucji: Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości Narodowych w Hadze, Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) w Warszawie oraz Komisarza ds. Wolności Mediów w Wiedniu.

W lipcu 2020 r. przedłużenie kadencji wszystkich czterech najwyższych stanowisk OBWE o trzy lata nie powiodło się z powodu oporu ze strony poszczególnych państw uczestniczących. W rezultacie stanowiska kierownicze są nieobsadzone. Ma się to zmienić na posiedzeniu Rady Ministerialnej OBWE w Tiranie w dniach 3 i 4 grudnia 2020 roku. W przypadku wyboruj, Schmid byłaby pierwszą kobietą na stanowisku sekretarza generalnego OBWE.

Berenika Lemańczyk (PAP)