Sejm w środę, po godz. 10 rozpoczął posiedzenie, zajmie się m.in. projektem noweli "ustawy covidowej" dotyczącej odpowiedzialności za naruszenia obowiązków służbowych lub przepisów w czasie epidemii, projektami autorstwa PiS oraz KO zmian w ustawie o ochronie zwierząt oraz projektem zmian budżetu państwa na 2020 r.

Na wstępie posiedzenia posłowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 15 sierpnia Henryka Wujca - wybitnego działacza opozycji demokratycznej z czasów PRL, członka KOR, działacza Solidarności, więźnia politycznego, posła na Sejm X, I, II i III kadencji, wiceministra rolnictwa w latach 2010-2015 i doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Podczas obecnego posiedzenia posłowie mają przeprowadzić drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Projekt zawiera przepis, iż "nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione".

Reklama

W sierpniu na posiedzeniu komisji finansów publicznych Anna Milczanowska (PiS) uzasadniając istotę zaproponowanych rozwiązań zwracała uwagę, że COVID-19 wymaga podejmowania działań niestandardowych i szybkich. Przekonywała, że wiele osób mierzy się z problemem czy ściśle przestrzegać procedur czy podjąć niestandardowe działania. Regulacja, jak przekonywała, ma m.in. wspomóc służbę zdrowia w walce z epidemią.

Reklama

Przedstawiciele opozycji krytykują projekt, nazywając go m.in. "Bezkarność plus". Szef klubu KO Borys Budka zapowiedział w środę starania na rzecz zablokowania tego projektu, który - jak mówił w Radiu Zet - "daje bezkarność Morawieckiemu, Sasinowi i innym ludziom, którzy łamią prawo w imię fałszywej zasady, że robią coś dla walki z COVID".

W środę po południu posłowie rozpatrzą projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt autorstwa PiS. Złożony w ubiegły piątek w Sejmie projekt zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, dopuszcza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych, wprowadza kontrolę społeczną ochrony zwierząt, bezpieczne schroniska, zabrania trzymania psów na łańcuchach oraz zakłada utworzenie rady ds. zwierząt przy MSWiA. Sejm rozpatrzy także złożony w grudniu ub.r. roku projekt KO, który przewiduje m.in. wprowadzenie zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Drugim jego celem jest zapewnienie godnej egzystencji zwierzętom wycofanym ze służby (np. psom policyjnym lub ratowniczym).

W czwartek po południu posłowie zajmą się rządowym projektem nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020, który zakłada m.in., że deficyt wyniesie 109,3 mld zł.

Projekt trafił do Sejmu pod koniec sierpnia. Rząd podkreślał, że nowelizacja dostosowuje budżet państwa na 2020 r. do sytuacji związanej z wybuchem pandemii COVID-19. Według projektu w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508,0 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020 r.

Posłowie rozpatrzą także projekt zmian niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, który zakłada odroczenie powrotu stawek VAT do wysokości 22 proc. i 7 proc. oraz dofinansowanie inwestycji transportowych.

W porządku obrad Sejmu jest też głosowanie nad powołaniem prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na początku sierpnia sejmowa komisja cyfryzacji zarekomendowała izbie powołanie na to stanowiska Jacka Oko. Minister cyfryzacji Marek Zagórski, przedstawiając wówczas sylwetkę Jacka Oko ocenił, iż ma on "wysokie kompetencje i unikalny miks doświadczeń naukowych i praktycznych" do objęcia tego stanowiska.

Zgodnie ze wstępnym harmonogram obrad Sejm ma się zająć również poselskim projektem noweli ustawy o podatku od spadków i darowizn; projektem noweli ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa oraz projektem noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Sejm rozpatrzy też rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między rządem RP a rządem USA o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie 15 sierpnia br. Umowę podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w obecności prezydenta Andrzeja Dudy podpisali sekretarz stanu USA Michaela Pompeo oraz szef MON Mariusz Błaszczak.

Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej została politycznie uzgodniona pod koniec lipca. Porozumienie ma ułatwić rozlokowanie w Polsce kolejnych wojsk USA, których liczebność – zgodnie z ubiegłorocznymi deklaracjami prezydentów obu państw – ma wzrosnąć o około 1000, do ok. 5,5 tys. Deklaracja z września ub.r. wskazała także miejsca stacjonowania amerykańskich sił lądowych i powietrznych w Polsce. Pod koniec lipca Pentagon ogłaszając plany redukcji i zmiany rozlokowania sił USA w Europie zapowiedział umieszczenie w Polsce wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu USA, które ma liczyć ok. 200 żołnierzy.

Sejm zajmie się prawdopodobnie także prezydenckim projektem ustawy o Funduszu Medycznym, który Andrzej Duda złożył pod koniec czerwca. Fundusz Medyczny to państwowy fundusz celowy.