Projekt nowelizacji budżetu na 2020 r. zakładający m.in. że deficyt wyniesie 109,3 mld zł oraz powołanie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - to niektóre z punktów pierwszego po wakacyjnej przerwie posiedzenia Sejmu, który zbiera się 16-17 września.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, do którego dotarła PAP, pierwszym punktem prac Sejmu ma być rządowy projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. Projekt trafił do Sejmu pod koniec sierpnia. Rząd podkreślał, że nowelizacja dostosowuje budżet państwa na 2020 r. do sytuacji związanej z wybuchem pandemii COVID-19.

Według projektu w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508,0 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020 r.

Tym samym deficyt budżetu państwa ma wynieść 109,3 mld zł, wobec zakładanego wcześniej zerowego deficytu. Rząd przewiduje też, że w całym 2020 r. PKB obniży się o 4,6 proc., wobec wzrostu o 4,1 proc. rok wcześniej i wzrostu 3,7 proc. zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r.

Reklama

Zgodnie z projektem przeciętne zatrudnienie obniży się o 2,4 proc. (wobec wzrostu o 1,5 proc. w 2019 r. i 0,5 proc. zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2,0 proc. Na koniec roku przewiduje się wzrost bezrobocia do 8 proc., z 5,2 proc. na koniec 2019 r. oraz 5,1 proc. założonych w ustawie budżetowej na 2020 r., a przeciętna inflacja powinna zwiększyć się do 3,3 proc., wobec 2,3 proc. rok wcześniej oraz 2,5 proc. zakładanych wcześniej na rok 2020.

Reklama

Posłowie na posiedzeniu w przyszłym tygodniu mają też głosować nad powołaniem prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na początku sierpnia sejmowa komisja cyfryzacji zarekomendowała izbie powołanie na to stanowiska Jacka Oko. Minister cyfryzacji Marek Zagórski, przedstawiając wówczas sylwetkę Jacka Oko ocenił, iż ma on "wysokie kompetencje i unikalny miks doświadczeń naukowych i praktycznych" do objęcia tego stanowiska.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej, pocztowej, oraz gospodarki zasobami częstotliwości. Jest także organem nadzoru rynku w zakresie kontroli wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym urządzeń radiowych wprowadzonych do obrotu handlowego w RP.

Zgodnie ze wstępnym harmonogram obrad Sejm na najbliższym posiedzeniu ma się zająć również poselskim projektem noweli ustawy o podatku od spadków i darowizn; projektem noweli ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa oraz projektem noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Posłowie mają wysłuchać informacji o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2019 r., kiedy przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej sprawowała Finlandia.

Być może porządek obrad zostanie uzupełniony o II czytanie prezydenckiego projektu ustawy o Funduszu Medycznym. Andrzej Duda złożył projekt ustawy o Funduszu Medycznym pod koniec czerwca. Jego powołanie zapowiedział w marcu. Fundusz Medyczny to państwowy fundusz celowy.

Jak mówił w lipcu na posiedzeniu komisji zdrowia wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha celem funduszu jest wsparcie działań, które mają poprawić zdrowie i jakość życia Polaków poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz profilaktyki, wczesnego wykrywania i diagnostyki oraz leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich. Fundusz ma zapewnić pacjentom dostęp do wysokiej jakości świadczeń, w tym świadczeń specjalistycznych dla osób poniżej 18 lat oraz udzielanych poza granicami kraju oraz innowacyjnych terapii lekowych. Na te zadania w tym roku przeznaczono 2 mld zł, w kolejnych - do 2029 r. po 4 mld zł rocznie.

W głosowaniu posłowie mają rozstrzygnąć, czy wysłuchają informacji premiera nt. "nieprawidłowości, do których doszło przy zakupie maseczek oraz sprzętu ochrony osobistej przez Ministerstwo Zdrowia za kwotę ok. 5 milionów złotych".