O zatrzymaniu Lilii Ułasawej, która należy do prezydium utworzonej przez opozycję na Białorusi Rady Koordynacyjnej, poinformował w poniedziałek Paweł Łatuszka, inny członek tego gremium. Zatrzymania dokonała białoruska milicja finansowa.

Według informacji przekazanej przez Łatuszkę, Ułasawa została zatrzymana przez Departament Śledztw Finansowych Komitetu Kontroli Państwowej. W domu zatrzymanej przeprowadzono rewizję.

Na wtorek zaplanowane jest posiedzenie rozszerzonego składu Rady Koordynacyjnej.

Rada Koordynacyjna, powołana z inicjatywy kandydatki w niedawnych wyborach prezydenckich Swiatłany Cichanouskiej, stawia sobie za zadanie doprowadzenie do pokojowego przekazania władzy i rozwiązania kryzysu politycznego w kraju. Prokurator generalny uważa Radę za „próbę przejęcia władzy”. Przeciwko Radzie toczy się postępowanie karne.