W czwartek stołeczni radni zadecydują, czy kara za brak opłaty za parkowanie zostanie podniesiona z 50 do 250 zł. W innych dużych miastach takie opłaty dodatkowe są niższe niż ta zaproponowana przez władze Warszawy.

W zaproponowanej do akceptacji stołecznym radnym nowelizacji uchwały dotyczącej opłat w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) w Warszawie, stołeczni urzędnicy proponują, by obecną karę wynoszącą 50 zł podnieść do kwoty 250 zł. Argumentem jest to, że kara nie była podnoszona od 2003 r.

Urzędnicy przekonują, że 17 lat temu 50 zł miała zdecydowanie inną wartość. "Od tego czasu znacznie wzrosły podstawowe wskaźniki ekonomiczne (inflacja, przeciętne wynagrodzenie itp.) Dla porównania można wskazać, że wysokość opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu w komunikacji publicznej w Warszawie wynosi obecnie 266 zł i 186,20 zł w razie jej uiszczenie w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu wzywającego do jej uiszczenia. Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPPN jest więc zaniżona" - napisano w uzasadnieniu projektu uchwały.

Nowelizacja zakłada też, że jeśli ktoś będzie chciał zapłacić karę w ciągu 7 dni od jej wystawienia lub doręczenia, będzie miał przelać na konto miasta 170 zł.

PAP sprawdziła, jak wygląda ta kwestia w innych dużych miastach.

I tak. W Łodzi kara za brak opłaty za parkowanie wynosi 200 zł. Ale jeśli ktoś opłaci w ciągu 60 dni, kara spada do 100 zł. Natomiast w Krakowie opłata z parkowanie bez biletu to 150 zł - została podniesiona w ub.r. z 50 zł. Nie ma żadnych ulg za zapłacenie w krótkim terminie. W Szczecinie za nieopłacone parkowanie pobierana jest obecnie "opłata dodatkowa" w wysokości 50 zł. Jest mniejsza - 30 zł - jeśli zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od dnia nieopłaconego parkowania. Kwoty te nie były podnoszone od 2012 r. - miasto zamierza je podwyższyć. Według propozycji zmian funkcjonowania systemu parkowania w Szczecinie kara za nieopłacony parking wyniosłaby 200 zł (100 zł w przypadku opłacenia w ciągu 7 dni). Do 13 sierpnia potrwają konsultacje społeczne w tej sprawie.

W stolicy Dolnego Śląska kara za nieuiszczenie opłaty za postój wynosi 200 zł. Kwota ulega obniżeniu do 100 zł w przypadku uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia. Natomiast opłata dodatkowa za przekroczenie opłaconego czasu postoju wynosi 80 zł. Kwota ulega obniżeniu do 40 zł w przypadku uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia. W mieście ostatnio podniesiono opłaty za parkowanie, ale kary za jej brak zostały na tym samym poziomie

W Katowicach kara ustalona jest na 50 zł.

Kierowcy, którzy nie zapłacą za parkowanie w Poznaniu, muszą się liczyć z karą w kwocie 200 zł. Jeśli będą chcieli uiścić ją w w ciągu 7 dni od dnia wystawienia wezwania, zapłacą 150 zł.

W Gdańsku od września 2019 roku za brak ważnego biletu parkingowego kierowcy muszą zapłacić 200 zł. Kara wynosi 130 zł, jeśli zostanie zapłacona w ciągu tygodnia. Natomiast w Gdyni stawki te wynoszą odpowiednio: 200 i 150 zł.