Mazowieccy strażacy w związku z akcją "Bezpieczne Wakacje" wydali 131 opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego w obiektach przeznaczonych do wypoczynku dla dzieci i młodzieży - poinformował w piątek PAP rzecznik komendanta mazowieckiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Karol Kierzkowski. Dodał, że 33 opinie dotyczyły organizacji obozów pod namiotami.

Jak przekazał rzecznik mazowieckiej PSP strażacy na terenie obozów pod namiotami przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, które miały na celu rozpoznanie możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Sprawdzono także sposób wdrażania zasad bezpieczeństwa. "Na terenie obozowisk zostały wyznaczone drogi ewakuacyjne, miejsce zbiórki do ewakuacji oraz bezpieczne miejsce pobytu na wypadek zagrożenia" - podkreślił.

"Kadra obozowiska posiada łączność radiową lub telefoniczną z dyżurnymi Stanowisk Kierowania Komendanta Powiatowego lub Miejskiego PSP, dzięki czemu możliwy jest szybki kontakt z organizatorami obozu w wypadku wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych" - powiedział strażak.

Wskazał, że na Mazowszu funkcjonuje 10 obozowisk harcerskich pod namiotami, w których wypoczywa 478 dzieci i młodzieży. "Obozowiska zlokalizowane są na terenie powiatu garwolińskiego, gostynińskiego, ostrołęckiego, płockiego, przysuskiego, pułtuskiego (2), sokołowskiego i wyszkowskiego (2)" - wyliczył.

Zaznaczył, że działania kontrolne w obozowiskach zostały zapisane w protokole podpisanym przez komendanta głównego PSP, komendanta głównego policji oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych 19 czerwca 2019 roku. "W dokumencie uzgodnione zostały zasady i procedury postępowania, które będą stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi poszczególnych sygnatariuszy protokołu. Obejmują one etap przygotowania do obozowej akcji letniej, czas trwania obozu, a także sytuacje zagrożenia życia i zdrowia. Nakładają konkretne obowiązki na komendę obozu harcerskiego, Państwową Straż Pożarną i Policję" - tłumaczył.

"W dokumencie opracowano wytyczne w zakresie organizacji wędrownych obozów harcerskich, a w szczególności informowanie służb przez kierownictwo obozu o miejscu wyruszenia, trasie obozu oraz przedziałach czasowych wyznaczonej do przebycia trasy. Ma to na celu zwiększenie świadomości o miejscu przebywania dzieci i młodzieży, jak również skrócenie czasu dotarcia służb do obozu w razie wystąpienia zagrożenia" - dodał. (PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj