Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. wszczęła śledztwo ws. zanieczyszczenia rzeki Barycz – poinformował w piątek PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

Śledztwo wszczęto po doniesieniu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Dotyczy ono – jak wyjaśnił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler – zanieczyszczenia środowiska znacznych rozmiarów.

Na powierzchnię rzeki Barycz na terenie dwóch województw - wielkopolskiego i dolnośląskiego – na odcinku 60 km masowo wypłynęły śnięte ryby.

W związku z zanieczyszczeniem rzeki Barycz wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk jest w stałym kontakcie z wojewodą dolnośląskim Jarosławem Obremskim.

Do Baryczy wpływają̨ rzeki Kuroch, Złotnica i Olszówka.

"W wodach tych rzek stwierdzono przede wszystkim podwyższoną zawartość substancji organicznych, które spowodowały deficyt tlenu" – powiedział Łukasz Mikołajczyk.

Poinformował PAP, że Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wykonał naloty dronem nad terenem Odolanowa, a ostrowska prokuratura zleciła policji przeprowadzenie czynności.

"Bazując na wynikach nalotów dronem ustaliliśmy, że głównym źródłem zanieczyszczenia wód Baryczy są pola i łąki pomiędzy Kurochem, Baryczą i Złotnicą. Na tym terenie, o powierzchni kilkunastu kilometrów stwierdzono zalania i podtopienia na skutek intensywnych opadów deszczu. Woda stagnuje na tym terenie co najmniej od końca czerwca, co spowodowało gnicie roślinności, traw, upraw i skoszonych traw. Dodatkowo podtopione zostały występujące na tym terenie pryzmy obornika" – oświadczył wojewoda wielkopolski.

Według wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska, podtopienia są niezależne od działań czy zaniechań rolników, którzy za wskazane obszary odpowiadają.

W tej sprawie - jak wyjaśnił wojewoda - zostaną przeprowadzone kontrole, które pozwolą ocenić, czy rolnicy naruszali przepisy dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Chodzi o składowanie obornika.

Wojewoda dodał też, że jednym ze źródeł zanieczyszczenia może być firma eksploatująca w tym rejonie oczyszczalnie ścieków. Poinformował, że obecnie są prowadzone czynności kontrolne, które określą wpływ zakładu na poziom zanieczyszczenia.

Barycz to rzeka przepływająca przez Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. Na terenie parku znajduje się m.in. europejska Ostoja Ptaków IBA oraz jeden z największych w Europie kompleksów stawów rybnych - Stawy Milickie. W parku występuje 300 gatunków ptactwa m.in. kormorana, bocian czarny i batalion.