W środę wejdzie w życie nowa umowa o wolnym handlu między krajami Ameryki Północnej - Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Porozumienie to zastąpi funkcjonującą od początku 1994 roku umowę NAFTA.
Reklama

Umowa dotyczy rynku liczącego 500 mln konsumentów, nieco większego niż rynek 27 krajów Unii Europejskiej. Nową umowę nazywa się oficjalnie w Kanadzie CUSMA (Canada–United States–Mexico Agreement) lub w wersji francuskiej ACEUM (Accord Canada-Etats-Unis-Mexique). Mimo zmiany tytułu umowy często używa się potocznego określenia „nowa NAFTA”.

Przedstawiciele Kanady, USA i Meksyku podpisali nową umowę w grudniu ub.r., modyfikując uzgodniony wcześniej tekst z listopada 2018 r. Meksyk ratyfikował oryginalny tekst umowy w czerwcu ub.r., amerykańska Izba Reprezentantów uchwaliła zgodę na ratyfikację w grudniu ub.r., Senat w styczniu br., a prezydent USA Donald Trump podpisał ją pod koniec stycznia br. Parlament Kanady, jako ostatniego kraju, zdążył z ratyfikacją przed zawieszeniem w połowie marca obrad w związku z pandemią Covid-19.

Jak informuje rząd Kanady, priorytetem w negocjacjach było zachowanie preferencyjnych warunków dostępu do rynków USA i Meksyku, zapewnienie firmom stabilności w działaniu i w miarę możliwości poprawa warunków umowy. Ottawa wskazuje, że eksporterzy będą mieli mniej formalności, Kanada uzyskała szerszy dostęp do rynku usług, łatwiej będzie też przedstawicielom biznesu. Kanadzie udało się zachować, z pewnymi ustępstwami, działający od lat w rolnictwie system zarządzania kwotami produkcji, szczególnie istotny m.in. dla hodowców bydła mlecznego i przemysłu mleczarskiego.

Za jeden ze swoich sukcesów rząd w Ottawie uznał zachowanie wspólnej platformy produkcji motoryzacyjnej. Nowa NAFTA łączy się z wejściem w życie uzgodnień, które wymagają, by 70 proc. aluminium i stali używanych w produkcji samochodów pochodziło z Ameryki Północnej.

USA próbowały wywierać presję na podczas negocjacji, nakładając karne cła na kanadyjskie aluminium i stal, ale Kanada z początkiem lipca 2018 r. nałożyła na USA cła odwetowe. Rząd w Ottawie wyasygnował wówczas 2 mld dolarów kanadyjskich na wsparcie dotkniętych amerykańskimi cłami przedsiębiorstw; jednocześnie rząd nie ukrywał, że używał właśnie kwestie ceł do wstrzymywania ratyfikacji, tłumacząc amerykańskim rozmówcom, że istnienie tych ceł dla wielu Kanadyjczyków oznacza wątpliwości co do ratyfikacji NAFTA. Konsultacje w sprawie nowej umowy prowadzono z 1300 ekspertów i organizacji, uwagi zgłosiło bezpośrednio 47 tys. obywateli.

Niemniej w zeszłym tygodniu najpierw Bloomberg, a potem kanadyjskie media podawały potwierdzone w wielu źródłach informacje, że USA chcą znów nałożyć dodatkowe cła na kanadyjskie aluminium. Oficjalnie ma to być ogłoszone w ciągu dwóch tygodni - podawała telewizja CTV. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej premier Justin Trudeau, zapytany, czy kanadyjskie koncesje np. w przemyśle mleczarskim, zostały dokonane „po nic”, powiedział, że „wręcz przeciwnie”. Podkreślił, że USA potrzebują kanadyjskiego aluminium, a nałożenie ceł zaszkodziłoby tak gospodarce kanadyjskiej, jak amerykańskiej przez podniesienie kosztów. „USA nie produkują wystarczająco dużo” - podkreślił Trudeau.

Poprzednia umowa o wolnym handlu między trzema krajami Ameryki Północnej weszła w życie 1 stycznia 1994 r. W 2017 r. w związku z jej krytyką przez prezydenta USA rozpoczęły się jej renegocjacje. Mimo krytyki NAFTA przez Trumpa, rząd Kanady podkreśla, że w latach 1993–2018 wymiana handlowa między Kanadą a USA potroiła się, a między Kanadą a Meksykiem – zwiększyła prawie dziesięciokrotnie. Trójstronna wymiana handlowa w 2018 r. wyniosła 1,2 biliona dolarów amerykańskich.