Porozumienie zostało podpisane półtora roku po wejściu w życie Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią. Dokument w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ma ułatwić unijnym producentom wyrobów lotniczych zwiększenie obrotów na japońskim rynku oraz udziału w nim.

"Umowa ułatwi branży lotniczej dostęp do japońskiego rynku wyrobów lotniczych, pomagając jej w wyjściu z aktualnego kryzysu, który mocno ją dotknął. Zacieśniamy również współpracę między unijnymi i japońskimi organami ds. lotnictwa, tak aby zapewnić jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska" - powiedziała unijna komisarz ds. transportu Adina Valean.

Głównym celem umowy jest ułatwienie handlu samolotami i powiązanymi produktami. Porozumienie znosi zbędne powielanie działań w zakresie oceny i testowania wyrobów lotniczych, prowadzi do obniżenia kosztów zarówno po stronie przemysłu lotniczego, jak i administracji, oraz promuje współpracę między organami ds. lotnictwa cywilnego w UE i Japonii.

Reklama

Dzięki umowie znacznie skróci się czas, jaki jest potrzebny producentom wyrobów lotniczych do uzyskania homologacji wymaganych na potrzeby eksportu do Japonii. Jednocześnie porozumienie zapewni wyższy poziom pewności prawa, w tym w odniesieniu do praw własności intelektualnej, co powinno zwiększyć współpracę między przedsiębiorstwami w UE i w Japonii.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)