Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym został skierowany do konsultacji publicznych - wynika z Oceny Skutków Regulacji projektu rozporządzenia, zamieszczonej na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Jak wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), minister właściwy do spraw łączności został obowiązany do określenia w drodze rozporządzenia m.in. trybu dostarczania pakietów wyborczych do wyborców podlegających obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz odbierania kopert zwrotnych od tych wyborców, trybu dostarczania pakietów wyborczych do wyborców niepełnosprawnych wyborców głosujących w kraju, którzy zażądali dostarczenia pakietu wyborczego, oraz odbierania kopert zwrotnych od tych wyborców, trybu dostarczania pakietów wyborczych do pozostałych wyborców.

W OSR napisano, że podczas doręczania pakietów wyborczych oraz odbioru kopert zwrotnych, pracownicy operatora wyznaczonego (Poczty Polskiej - PAP) będą stosowali środki ochrony w celu zapobiegania przenoszeniu na inne osoby czynników chorobotwórczych.

Dodano, że projektowane przepisy umożliwią odebranie kopert zwrotnych od wyborców przez przedstawiciela Poczty Polskiej pod adresem wskazanym przez wyborcę. Dodatkowo wyborcy będą mogli tak jak dotąd skorzystać z odbioru koperty zwrotnej przez przedstawiciela poczty w placówce.

Z OSR wynika, że projektowane rozporządzenie określa tryb postępowania z pakietami wyborczymi, jeśli ich dostarczenie do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe oraz z kopertami zwrotnymi niedoręczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.

"Szczegółowe uregulowania tych kwestii umożliwią korzystanie z głosowania korespondencyjnego wyborcom niepełnosprawnym, wyborcom podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, oraz innym wyborcom, którzy wyrażą wolę skorzystania z tej formy głosowania. Zapewnią bezpieczne postępowanie z pakietami wyborczymi i kopertami zwrotnymi" - napisano w OSR.