Liczba cudzoziemców w Polsce na koniec kwietnia 2020 r. zmniejszyła się o 223 tys., tj. o 10,1%, wobec końca lutego 2020 r. Natomiast, populacja obywateli Ukrainy zmniejszyła się o 11,5%. Największy spadek odnotowano wśród obywateli Białorusi (32,2%) oraz Rosji (25,7%), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Reklama

"Szacuje się, że na koniec lutego 2020 r. w Polsce przebywało 2 213 594 cudzoziemców, z czego 1 390 978 to obywatele Ukrainy. Na podstawie informacji ze Straży Granicznej, w marcu i kwietniu 2020 r. z Polski wyjechało 938 014 cudzoziemców, a przyjechało 714 834, co wskazuje na spadek o ponad 223 tys. osób" - czytamy w komunikacie.

GUS podał, że w końcu 2019 r. przebywało w Polsce ponad 2 106 tys. cudzoziemców, w tym ponad 1 351 tys. obywateli Ukrainy.

Zbiór cudzoziemców był tworzony poprzez dołączanie cudzoziemców z poszczególnych rejestrów. Dla uniknięcia zdublowania osób (zapewnienia ich unikatowości) wykorzystywano numer PESEL lub - w przypadku jego braku - kombinację zmiennych zawierających dane osobowe (imię i nazwisko, płeć, datę lub rok urodzenia). Źródłem aktualizującym stan populacji były dane zagregowane przekazane przez Straż Graniczną. Należy zaznaczyć, że w przypadku takich danych nie można stwierdzić czy osoba, która opuszczała Polskę faktycznie znajdowała się w zintegrowanym zbiorze cudzoziemców. Tak samo, nie ma pewności, że osoby, które przyjeżdżały / wyjeżdżały w badanym okresie nie są liczone kilka razy, wskazał Urząd.