W środę po godz. 10.30 rozpoczęło się posiedzenie Sejmu, który zajmie się projektem ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Projekt oprócz przepisów dot. pomocy w spłacie kredytów przewiduje zmiany np. w kwestii urlopów. Izba ma się też zająć wnioskiem KO o odwołanie wicepremiera Jacka Sasina.

Obrady Sejmu będą trwać trzy dni, rozpoczną się w środę, będą kontynuowane w czwartek po czym nastąpi tygodniowa przerwa do środy, 3 czerwca.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiedziała w środę w Programie I Polskiego Radia, że posiedzenie zostanie skrócone, bo wcześniej planowano je także na najbliższy piątek, ale Senat, który miałby się zająć ustawą wyborczą "odbywa się dopiero w przyszłym tygodniu". "Pracowite dwa dni, ale nie ma tej ustawy, na którą najbardziej czekamy" - dodała.

Witek zauważyła, że ustawą, na którą wszyscy czekają, jest też tzw. tarcza antykryzysowa 4.0, którą posłowie zajmą się w pierwszej kolejności. "Mamy nadzieję przyjąć ją jak najszybciej, ponieważ tam jest wiele rozwiązań związanych także z kredytami bankowymi dla przedsiębiorców" - zaznaczyła marszałek. Drugie czytanie projektu wstępnie zaplanowane jest na czwartek.

Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 zakłada uruchomienie ponad 560 mln zł dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez epidemię koronawirusa. Zgodnie z projektem Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dopłacał do kredytów zaciąganych przez firmy, które zostały dotknięte skutkami koronawirusa. W tym roku na dopłaty ma zostać przeznaczone blisko 300 mln zł; w 2021 r. ma być to 270 mln zł. Dopłaty będą wypłacane przez BGK ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania.

Nowe przepisy mają również zapobiec wrogim przejęciom polskich firm przez zagraniczne podmioty spoza UE. CIR podkreślało w komunikacie, że taka ochrona jest konieczna, kiedy ze względu na koronawirusa, wycena polskich firm może być szczególnie niska. Nowe rozwiązania dotyczące kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata. Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w takich spółkach będą kontrolowane przez prezesa UOKiK.

Oprócz przepisów dot. pomocy w spłacie kredytów, nowa ustawa antykryzysowa wprowadza szereg zmian w innych obszarach życia, m.in. w kwestii urlopów. W myśl propozycji pracodawca bez zgody pracownika będzie mógł wysłać go na urlop. Projekt przewiduje również wydłużenie do 28 czerwca prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców i opiekunów. Dotychczas zasiłek ten przewidziany był do 14 czerwca.

Inna z kolejnych zmian proponowanych w tarczy 4.0 dotyczy samorządów. "Na koniec roku budżetowego 2020 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 80 proc. wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym" - głosi projekt ustawy.

Posłowie mają też przeprowadzić drugie czytanie projektu zmian Regulaminu Sejmu, który ma umożliwić powołanie przedstawicieli Sejmu do komisji ds. zwalczania pedofilii. Komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych przyjęła we wtorek z poprawkami projekt uchwały w tej sprawie.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku, komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 ma być organem "niezależnym od innych organów władzy państwowej" i składać się siedmiu członków - trzech powołanych przez Sejm większością trzech piątych głosów, jednego powołanego przez Senat również większością trzech piątych głosów oraz po jednym członku powołanym przez: premiera, prezydenta i Rzecznika Praw Dziecka. Swoich przedstawicieli do komisji powołali już prezydent, premier i Rzecznik Praw Dziecka.

W głosowaniach posłowie mają zdecydować ws. wprowadzenia do porządku obrad pierwszego czytania poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GetBack S.A. Posłowie zdecydują też, czy wysłuchają informacja szefa MS na temat wdrażania zmian w wymiarze sprawiedliwości.

W czwartek wieczór Sejm ma rozpatrzyć wniosek KO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra aktywów państwowych Jacka Sasina zgłoszonego. We wniosku o odwołanie Sasina czytamy m.in., że jest on "wyrazem sprzeciwu wobec działań ministra, w szczególności w zakresie organizacji wyborów Prezydenta RP w 2020 r." "Działania podejmowane przez wicepremiera Jacka Sasina doprowadziły do absolutnego chaosu wyborczego, konstytucyjnego i demokratycznego w Polsce" - podkreślono.(PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski